Slimme

Werkwijze

line

Het ontwerpproces bestaat uit een aantal fases welke voor de particuliere en zakelijke markt hetzelfde zijn. Het is ook mogelijk om van mijn diensten gebruik te maken voor het ontwerpen van een lichtplan, of een maatwerkmeubel. Tevens is het geven van kleur- en materiaaladvies een optie.

LYNN brengt allereerst de randvoorwaarden van de opdrachtgever(s) in kaart. Deze worden vastgelegd in het zogeheten ‘programma van eisen’ waarin de wensen, voorkeuren, uitgangspunten en smaak van de opdrachtgever(s) zijn geformaliseerd. Tevens maken we daarin duidelijke afspraken wat betreft de honorering, oftewel het beoogde budget van de klant(en). Vervolgens worden de randvoorwaarden van de ruimte in kaart gebracht. Mogelijkheden- en onmogelijkheden zijn hieraan direct gekoppeld. De vorm en afmetingen van de ruimte(n) legt LYNN vast door middel van een plattegrond, foto’s en een video-opname.

Na het kennismakingsgesprek presenteert LYNNTERIEUR een passend en origineel interieurconcept door middel van een moodboard. Door dit type collage probeert LYNN een indruk te geven van het toekomstige ruimtebeeld. In dit gesprek is er ruimte voor eventuele op- en aanmerkingen om het nieuwe interieur verder vorm te geven.

Na akkoord van de conceptfase, is het nu tijd om het interieurontwerp verder vorm te geven. LYNN brengt daarom eerst de functies van de ruimte in kaart. De functie van een ruimte is immers een belangrijk onderdeel, want het heeft alles te maken met het gebruik en het doel ervan. Vervolgens wordt het tijd voor het kleuren- en materialenvoorstel. Dit is het plan waarop LYNNTERIEUR verder borduurt tot het totaalontwerp. Het individuele interieurontwerp waarin de (huis)stijl, met alle bijpassende kleuren, materialen, meubelen, verlichting en accessoires gevisualiseerd en beschreven wordt, is het eindproduct van ieder LYNNTERIEUR.

In deze fase presenteert LYNN het totaalplan aan de opdrachtgever. Hier is nog ruimte voor een eventuele vragenronde. Indien nodig, is het mogelijk om een correctieronde uit te voeren zodat het plan geheel naar wens uitgevoerd wordt.

Deze fase is optioneel en is handig wanneer de opdrachtgever meer uit handen wil geven. LYNN staat altijd klaar bij de aansturing en beoordeling van het werk van derden, zoals schilders, parketteurs, installateurs enzovoort.