WAT IS CIRCULAIR INTERIEUR DESIGN?

line

De aarde is helaas aan het opraken. Grondstoffen zijn nog nooit zo schaars geweest, om nog maar te zwijgen over onze ecologische voetafdruk van tegenwoordig. Duurzaamheid is dus serious business! Dit is dan ook de reden dat er naar oplossingen worden gezocht waarvan het circulaire economische systeem er één is. 

De Europese Unie heeft recentelijk doelen opgesteld om het begin van een circulair systeem te realiseren. Zelfs de regering van Nederland heeft reeds een extensieve visie opgesteld om deze ambitie van een circulaire economie in vervulling te laten gaan.

EEN NIEUWE ECONOMIE

In 2050 wilt de Nederlandse overheid volledig zijn overgestapt op een circulair ingerichte economie. Zo is het doel dat de Nederlandse maakindustrie en sectoren in biomassa & voedsel, kunststof, consumptiegoederen en bouw tegen die tijd allemaal zijn overgestapt naar een werkwijze waarbij de termen ‘reduce’ (reductie), re-use (hergebruik) en ‘recycle’ hoog in het vaandel staan.

Waar eerder onmogelijkheden werden gezien, zijn er nu dus wel degelijk mogelijkheden. Op dit moment vindt er dan ook een belangrijke shift plaats naar duurzaamheid dankzij snelle ontwikkelingen in de biometica, het internet en kunstmatige intelligentie. Oude beroepen sterven uit of worden massaal aangepast. De wereldeconomie staat op de rand van instorten en gevestigde bedrijfsmodellen worden vandaag de dag alweer geschiedenis. Een nieuwe manier van denken is wellicht nodig in elke hoek van het bedrijfsleven. Creativiteit en innovatie zijn daarom nog nooit zo van belang geweest.  

MOGELIJKHEDEN VOOR INTERIEUR DESIGN

Uiterlijk is het doel dat de cirkel van grondstofgebruik wordt gesloten en de wederopbouw van de aarde kan beginnen! LYNN ziet hierin de mogelijkheden om de circulaire economie door te zetten naar het circulair interieur ontwerp- en verkoop. Een circulair interieur loopt als het ware in een cirkel. Zo gaat ieder LYNNTERIEUR langer mee en halen we dus het maximale uit het decor en de aankleding van ruimten. 

Duurzaamheid. Geen verspilling. Geen probleem. LYNNTERIEUR probeert met een innovatieve en frisse blik te kijken naar nieuwe manieren van denken over de consumerende wereld. Zij staat volledig achter het gedachtegoed van circulair interieur design. Maar wat houdt deze term precies in? 

WAT IS CIRCULAIR INTERIEUR DESIGN?

Circulair interieur design is het interieurontwerp dat gebaseerd is op het minimaliseren van grondstof gebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het omvat al het interieurdesign van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en zo weinig mogelijk afval wordt gecreëerd. 

Voor een betere toekomst is innovatie op het gebied van duurzaamheid helaas niet genoeg. Dit vanwege het feit dat bij verduurzaming het accent ligt op het reduceren van energieverbruik. Circulair interieur design gaat nog een stapje verder; zo worden zowel reductie van energieverbruik als grondstoffen aangepakt. Dit wordt gedaan door middel van de meest cruciale punten rondom dit principe, namelijk ‘reduce’, ‘recycle’ en ‘re-use’. 

  1. Reduce: LYNNTERIEUR maakt enkel gebruik van de grondstoffen die broodnodig zijn, het liefst zo lokaal mogelijk. Bij ieder interieur wordt zo min mogelijk verspild. 
  2. Recycle: LYNNTERIEUR maakt gebruik van tweedehands/ vintage spullen. Ook kan er gekozen worden voor upcycled items (voorwerpen waarin nieuw leven is in geblazen).
  3. Re-use: LYNNTERIEUR kiest voor partners in crime waarvan bekend is dat zij met reeds bestaande materialen en grondstoffen werken.