GREENWASHING BIJ INTERIEURBRANCHES

Greenwashing, wellicht heb je nog nooit van deze term gehoord. Toch is het een woord dat je zeker de aankomende jaren veel gaat horen. Greenwashing is een vuile marketing truc waarbij veel consumenten om de tuin worden geleid met grote gevolgen zoals het verzieken, vernielen van het milieu; het doden van mensen en het uitroeien van diersoorten. Maar hoe vertaalt zich dit eigenlijk naar de interieurbranche?

WAT IS GREENWASHING?

Greenwashing, of ook wel ‘groenwassen‘, is het zich groener voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Zo’n instelling doet alsof het weloverwogen met het milieu omgaat, maar dit blijkt vaak in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. De term greenwashing wordt dan ook veelvuldig gebruikt bij bedrijven die iets goeds (willen) doen, maar in de kern van het bedrijf nog steeds de verkeerde keuzes blijven maken.

”Look after the land and the land will look after you, destroy the land and it will destroy you.”

Daarbij moet wel vermeldt worden dat niet iedere organisatie die aan greenwashing doet, dit ook bewust doet. Soms ziet men simpelweg niet in dat de kern van het bedrijf aangepast moet worden om daadwerkelijk iets groens neer te zetten. Greenwashing kan daarom de eerste stap zijn naar een werkelijk maatschappelijk verantwoord bedrijf. Daarentegen bestaan er ook bedrijven die gebruik maken van greenwashing om milieutechnisch over te komen, terwijl ze weten dat ze het absoluut niet zijn. Dit zijn de echten onder hen. Dikwijls dragen deze organisaties hun maatschappelijk verantwoord gedrag breed uit met ‘wij sponsoren X’ of ‘onze producten hebben Y’.

Neem een voorbeeld aan een bedrijf dat hoog van de daken roept zich in te zetten voor plastic-recycling, maar zelf één van de grootste plastic vervuilers is ter wereld en er vervolgens ook nog eens weinig aan doet om het productieproces te verduurzamen. Dit is natuurlijk een kwalijke marketing truc, bedoeld om de consument aan zich te binden en zoveel mogelijk producten te verkopen.

GREENWASHING IN DE INTERIEURBRANCHE

Greenwashing komt voor in allerlei lagen van de samenleving voor. De interieurbranche vormt daarop geen uitzondering. Het probleem van deze schijnoplossingen is dat het voor de consument lastiger wordt om een echte duurzame keuze te maken. Maar hoe herken je een bedrijf dat je in de maling neemt? Hieronder heeft LYNN een aantal kenmerken opgesomd die je wellicht kunnen helpen om valse duurzaamheidsclaims te kunnen spotten:

 • Nadruk op een duurzame eigenschap
 • Vage beweringen
 • Geen bewijs
 • Nietszeggende keurmerken
 • Te lage prijzen
 • Vage missies- en doelen

WAAROM OPPASSEN VOOR GREENWASHING?

Onze planeet staat op dit moment voor grote uitdagingen. Als we zo verder consumeren als we nu doen, dan heeft dat grote gevolgen. Bedrijven die net doen alsof ze ‘groen’ zijn en het in feite niet zijn, vormen daarom een bedreiging voor een echte duurzame ontwikkeling. Consequenties van greenwashing voor nu en in de (nabije) toekomst, zijn onder andere:

 • Afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden
 • Klimaatverandering
 • Luchtvervuiling
 • Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Uitbuiting en schendingen van mensenrechten
 • Verdroging en verzuring van de bodem
 • Verspilling van grondstoffen en zoetwater

EERLIJKHEID DUURT HET LANGST

Gelukkig vinden we het steeds belangrijker om te kiezen voor duurzame producten en interieurmerken. En dat kan onze planeet wel gebruiken. Maar wanneer kunnen we spreken van een duurzaam interieur-item? Dat is nogal een lastige vraag om zomaar te beantwoorden. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

WANNEER IS EEN PRODUC(EN)T DUURZAAM?

Bijna alle producten hebben gevolgen – en hopelijk ook voordelen. Zelfs de stoelen van de kringloopwinkel die tweedehands zijn (met een gerecycled karakter) en waarvoor geen nieuwe grondstoffen voor nodig zijn geweest, dienen uiteindelijk nog wel bijvoorbeeld met de auto bezorgd te worden. Dus als we het hebben over duurzaamheid, is het beter om het te gebruiken als een relatieve term die de milieu-, sociale, technische en kostenaspecten van een product vergelijkt met een vorige generatie, concurrent of met een geïdealiseerde of ambitieuze basislijn of norm. Een produc(en)t is duurzaam wanneer er sprake is van de volgende onderstaande attributen:

 1. Bronnen
 2. Effecten en voordelen van de levenscyclus
 3. Gevaarlijke stoffen en risico’s
 4. Socio-economische factoren
 5. Totale eigendomskosten
 6. Totale eigendomskosten

1.BRONNEN

De materialen die in producten worden gebruikt, zijn afkomstig uit bronnen, en de manier waarop die hulpbronnen worden beheerd, behouden of beschermd, levert een belangrijke bijdrage aan het algehele duurzaamheidsprofiel van een product.

Het is belangrijk om het type hulpbron zorgvuldig te overwegen, aangezien de belangrijkste duurzaamheidskwesties kunnen variëren. Recycling van houtvezels is belangrijk, maar het beheer van de bomen, het land en de bodem om bodembescherming, herbebossing en behoud van habitats te garanderen, is van cruciaal belang. Hout is echter anders dan metalen.

Dit vereist niet alleen goede mijnbouwpraktijken, maar nog belangrijker (vanwege hun fundamentele eigenschappen) een focus op het beheer en de beschikbaarheid van de hulpbron gedurende de volledige levenscyclus om continue terugwinning, hergebruik en recycling te garanderen. Evenzo hebben kunststoffen, biomaterialen, nanodeeltjes en andere materialen hun eigen unieke duurzaamheidsoverwegingen.

Men moet zich afvragen wat de aard van de hulpbronnen is, en of de juiste duurzaamheidsaspecten worden overwogen en aangepakt bij de materiaalkeuze. Een andere belangrijke overweging hier is natuurlijk kapitaal en of we dat kapitaal te snel aantrekken of op een manier die afbreuk doet aan het vermogen van toekomstige generaties om toegang te hebben tot de hulpbron.

2.EFFECTEN EN VOORDELEN VAN DE LEVENSCYCLUS

Dit houdt doorgaans in dat een selecte groep impactcategorieën en hulpbronnenstromen over het hele productsysteem wordt gekwantificeerd. Met de komst van de ISO-normen voor levenscyclusanalyse zijn er veel gegevens, tools en processen ontwikkeld om de impact op de levenscyclus te meten.

De ervaring leert dat deze tool het beste is om wereldwijd significante effecten te begrijpen, zoals de bijdrage van het productsysteem aan klimaatverandering (door de uitstoot van broeikasgassen door het hele systeem) en gemakkelijk kwantificeerbare hulpbronnenstromen zoals de hoeveelheid hernieuwbare en niet-hernieuwbare primaire energie die in het hele systeem wordt verbruikt of de hoeveelheid geproduceerd afval.

Het is belangrijk om de levenscycluseffecten te onderzoeken, met name voor klimaatverandering, maar ook om te erkennen dat levenscyclusanalyse niet het volledige duurzaamheidsverhaal vertelt.

3.GEVAARLIJKE STOFFEN EN RISICO’S

Idealiter omvat dit de eliminatie van het gebruik van gevaarlijke stoffen in de ontwerpfase, maar momenteel bevatten veel productsystemen (bijvoorbeeld batterijen, printplaten en compacte fluorescerende lampen) gevaarlijke of potentieel gevaarlijke stoffen.

Voor deze producten is het belangrijk om te begrijpen hoe mogelijke blootstelling van werknemers of consumenten aan deze stoffen wordt beheerd en ook hoe mogelijke lozingen van deze stoffen in het milieu worden beheerd. Of gevaarlijke stoffen veilig worden teruggewonnen, staat voorop.

4.SOCIO-ECONOMISCHE FACTOREN

Deze factoren omvatten een breed scala aan problemen in de waardeketen van het product. Dit kan onder meer betrekking hebben op de behandeling van werknemers en arbeidskwesties in stroomopwaartse hulpbronnenindustrieën, een eerlijke verdeling van inkomsten en winsten met partners in de toeleveringsketen of het vermijden van het gebruik van kinderarbeid of conflictmineralen.

Het belangrijkste aspect hier is om te bepalen of de belangrijkste sociale en economische effecten en voordelen worden begrepen en of aan de juiste normen wordt voldaan. Soms zijn deze normen opgenomen in gedragscodes of ILO-normen en soms zijn ze vervat in certificeringsregelingen van derden.

Net als de gevolgen voor de levenscyclus, moeten sociaaleconomische kenmerken worden geëvalueerd over het volledige productsysteem, van de winning van hulpbronnen tot het gebruik van de productie en het volgende leven (soms het einde van de levensduur genoemd, maar die term is een verkeerde benaming).

5.TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

De kosten die in de productie zijn ingebouwd, worden vaak weggelaten uit de prijs van een product. De totale eigendomskosten zijn ongeveer de werkelijke kosten voor de koper van het bezitten van het product, waarbij rekening wordt gehouden met een uitgebreide reeks kostencategorieën zoals afvalverwijdering, productverlies, gezondheid en veiligheid van werknemers, vereisten voor beschermende uitrusting en vele andere.

Levenscycluskosten zijn hier ongeveer de werkelijke kosten van de vaak niet-geprijsde externe effecten (emissies) en gratis hulpbronnen (lucht en soms water) die het productsysteem ten goede komen, maar die in een of andere vorm een ​​kostenpost zijn voor de samenleving.

Technische prestaties hebben betrekking op het standaardtype criteria die vaak worden overwogen bij de beoordeling van een product, zoals is het geschikt voor het beoogde doel en voldoet het aan de vereiste kwaliteitsnormen.

In de context van duurzaamheid omvat technische prestatie ook circulariteit; is het product ontworpen om hergebruik, recycling en herfabricage aan te moedigen of, in het geval van biologisch materiaal, de uiteindelijke terugkeer naar de aarde? Zaken als esthetiek en veroudering kunnen ook belangrijke overwegingen zijn.

LIJST MET DUURZAME INTERIEURPRODUCTEN

Het is natuurlijk heel fijn om alle bovengenoemde informatie tot je beschikking te hebben, maar niet iedereen heeft natuurlijk altijd tijd of zin om een hele research te doen of een interieurproduct daadwerkelijk groen is. LYNN heeft het daarom iets makkelijker voor je gemaakt met wederom een top 10 lijstje van duurzame interieurproducten- en interieurbedrijven, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt:

 1. REMADE – BY GISPEN
 2. IKEA – KUNGSBACKA KITCHEN
 3. FRITZ HANSEN – N02™ RECYCLE CHAIR
 4. SIMONE POST – VLISCO RECYCLED CARPET
 5. GRAYPANTS – SCRAPLIGHTS
 6. HAY – LITTLE NOBODY CHAIR
 7. MARTEN VAN LEEUWEN – ARCHY LAMPS
 8. KRISTINE FIVE MELVAER – HEYMAT
 9. DIRK VAN DER KOOIJ – MELTING POT TABLE
 10. GREEN FURNITURE CIRCLE – WYBELT KRUK

LIJST MET DUURZAME INTERIEURBEDRIJVEN

 1. BOUTURES D’OBJETS – RECYCLED DESIGN
 2. ECO-BIRDY – DUURZAAM KINDERMEUBILAIR
 3. SUPERCYCLERS – DESIGN FURNITURE
 4. LABEL / BREED – SUSTAINABLE INTERIOR
 5. DE OUDE PLANK – GERECYCLED PARKET
 6. PURE & ORIGINAL – ECOLOGISCHE VERF
 7. SPRINKLR – DUURZAAM GROEN
 8. ZOOI – ACCESSOIRES
 9. VANPLESTIK – FURNITURE
 10. FABRIKOOS – CIRCULAR FURNITURE
 11. BRANDT KAARSEN – BIOLOGISCHE KAARSEN

TIPS VOOR INTERIEURONTWERPERS

Maak gebruik van slimme podia zoals het INSIDE/INSIDE platform. Er bestaat voor de interieurbouw nog maar weinig wet-en regelgeving rondom duurzaamheid. Toch is ‘planet proof’ inrichten momenteel de norm. Data-analyses over duurzame materialen was echter tot voor kort een tijdrovende bezigheid. De drie organisaties DGBCNIBE en Ex Interiors lanceerden daarom een geheel nieuw platform, namelijk het geweldige platform INSIDE/INSIDE.

INSIDE/INSIDE is dé onafhankelijke tool voor een duurzaam interieur. Het is het centrale online interieurplatform waar inzichtelijk wordt hoe circulairduurzaam en gezond een bepaald interieur is. Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten kunnen met behulp van dit platform eenvoudig betrouwbare data inzien en vergelijken. Je kunt er terecht voor o.a. vloeren, wanden, plafonds, plaatmateriaal, meubilair, coating, textiel en ga zo maar door.

Met de nieuwe tool van INSIDE/INSIDE kan de milieu-impact worden gemeten van het interieur. Hierdoor kan de binnenhuisarchitect zich geheel focussen op creativiteit en functionaliteit binnen zijn ontwerp; tegelijkertijd heeft het toegang tot inzicht hoe duurzaam de gemaakte keuzes zijn. INSIDE/INSIDE is een geheel nieuwe benadering en komt tegemoet aan de duurzaamheidsidealen van tegenwoordig. Dankzij het delen van kennis en door samen te werken, wordt verwacht dat dit platform een enorme versnelling geeft aan de verduurzaming van de interieurbouw.

BRONNEN

Inleidingsfoto: Pink plastic hair comb (2020) by photographer Glen Carrie, Unsplash.

DE MEEST DUURZAME BEHANGSOORTEN

DE MEEST DUURZAME BEHANGSOORTEN

Bijna alles voor ons interieur is te verduurzamen. Gerecycleerde vloerkleden, biologisch katoenen kussens en circulaire tafels- en stoelen. Er zijn zelfs duurzame verfsoorten die ons het leven stukken beter maken. Maar hoe zit dat eigenlijk met behang? We weten allemaal dat de inkt en papier niet de meest duurzame opties zijn. LYNN zocht uit hoe dat precies zit en of het mogelijk is behang te verduurzamen.

GELIEFD EN GEHAAT

Behang is naast verf de meest geliefde muurbekleding voor het interieur. Het is de snelste manier om kleur, patroon en textuur toe te voegen aan een ruimte. Bovendien prikkelt het de waarnemer waardoor er meer spanning, sfeer en speelsheid in een interieur ontstaat. Behang kan gebruikt worden voor accentmuren, randen of volledige ruimten. Maar er is ook een keerzijde, want behang is niet altijd even duurzaam.

Helaas na de uitvinding van vinylbehang in de jaren ’60, werd behang een van de meest milieuverontreinigende muurbekelding ooit. Dit goedkoop verkrijgbare behang verkreeg zijn niet-duurzame status door de tientallen chemische toevoegingen. Zowat iedere coating bevatte een chloorbasis en ten minste de helft was voorzien van gevaarlijke stoffen zoals kwik, lood, cadmium enzovoort.

IS DUURZAAM BEHANG EEN FEIT?

De schade die aangericht werd door het inademen van gifstoffen uit vinylbehang leidde gelukkig uiteindelijk tot nieuw, niet-giftig en milieubewuster behang. Maar wanneer spreken we van duurzaam behang? LYNN zocht uit waar je op dient te letten bij het kiezen van behang. Hier zijn de beste opties voor het interieur:

1.INKT OP WATERBASIS

Behang wordt geprint, en dat wil zeggen dat er vaak veel inkt wordt gebruikt. Inkt is niet een van de meest milieuvriendelijke ingrediënten die er bestaan op de markt. Zoek daarom liever een behang uit dat is bedrukt met inkt op waterbasis. Op deze manier weet je zeker dat je een behang hebt zonder vieze chemicaliën.

2.GEREYCLED PAPIER

Gemiddeld bespaart een ton gerecycled papier 17 bomen, 3 kubieke meter afval, 7000 liter water en 4100 kwH energie (genoeg om een huis gedurende 6 maanden te verwarmen). Reden genoeg dus voor gerecycled behang. Behang wordt op verschillende materialen afgedrukt en het is aan de consument te kiezen wat past in de voorziene ruimte. Blijf echter uit de buurt van goedkope, giftige vinylbehangsoorten en zoek liever naar een behang gemaakt van gerecycled papier of gerecycled plastic. Een van de beste leveranciers daarvoor zijn Eskayel, Makelike, MioCulture en Pottok.

3. TWEEDEHANDS BEHANG

Voor de vintage-liefhebbers is er natuurlijk ook gebruikt behang. Kies dan wel voor een print die voor de jaren ’60 is geproduceerd. Controleer ook altijd de chemische componenten op giftige toevoegingen. Houd je echter van weelderige en exotische prints uit vorige eeuwen? Kijk dan eens naar antiek behang. Natuurlijk is er ook nog altijd tweedehands behang dat nog niet zo oud is en meer past in moderne interieurs. Kijk eens op Marktplaats of Etsy. Maar ook SecondhandRose en HannahTreasures zijn de moeite waard.

4.WEINIG TOT GEEN VOS-BEHANG

Het merendeel van de behangsoorten is gemaakt met PVC dat de neiging heeft om vluchtige organische stoffen te lekken. De gevolgen van VOC’s zijn o.a. ademhalingsproblemen, asmta, oogirritaties en zelfs leverziekten. Zoek daarom altijd een behang uit die geen PVC bevat zodat de luchtkwaliteit nooit verergert. Behangsoorten met een ‘Greenguard-certificering’ bevatten gegarandeerd weinig tot geen VOC’s. Voorbeelden van labels met weinig VOC’s zijn Angela Adams, Graham & Brown en Madison and Grow.

5.HERNIEUWBARE WANDBEKLEDING

Naast behang zijn er natuurlijk ook andere opties muurbekleding die hetzelfde effect geven. Neem eens een voorbeeld aan hernieuwbare wandbekleding met materialen zoals bamboe, jute, kurk, linnen en steen die een saaie ruimte een natuurlijke en stijlvolle flair geven. Ga dan wel voor biologische en organisch geproduceerde wandbekleding.

6.VERWIJDERBAAR BEHANG

Het komt natuurlijk wel eens voor dat we het behang van tien jaar geleden wel eens zat raken. Tegenwoordig zit je gelukkig niet meer levenslang vast aan een bepaald behang. Maar ook kan het zijn dat je ergens tijdelijk woont en het geliefde behang graag naar de nieuwe ruimte meeneemt. Goed nieuws, er zijn nu meer volledig verwijderbare opties. Verkoop het oude behang of neem het mee naar je nieuwe appartement. Duurzame business doe je bijvoorbeeld met Spoonflower.

7.FSC-PAPIERBEHANG

Ieder behang dient op z’n minst een fsc-keurmerk te hebben. Behang met dit keurmerk zou uit verantwoord bosbeheer komen. Tevens bevat het weinig tot geen chemische componenten. Heeft ‘ie dat niet? Lekker laten liggen die rol. Maar dit label zegt helaas nog niet alles. Zo schreef LYNN eerder een artikel over de corruptie in deze wereld. Toch blijft een keurmerk altijd beter dan geen!

DUURZAME BEHANGLABELS

De populariteit van duurzaam behang is de laatste jaren enorm toegenomen. Steeds meer bedrijven en ontwerpers kiezen voor een milieuvriendelijke aanpak. Maar door de ongelooflijke ‘greenwashing‘ die er tegenwoordig plaatsvindt, is het bijna onmogelijk een milieuverontreinigend behanglabel te onderscheiden van een duurzaam label. LYNN zocht daarom de meest duurzame labels voor je uit:

 1. Eskayel: gevestigd in Brooklyn, New York, ontwerpt een groot aantal fantasierijke handgeschilderde behangpatronen. Papieren zijn gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materialen, met klei bekleed voor duurzaamheid en vinylvrij.
 2. Makelike: Dit ontwerpteam in Portland, Oregon, maakt met de hand gezeefdrukt behang, geïnspireerd door de natuur en vintage prints en illustraties. Behangpapier is gemaakt met inkt op waterbasis en gerecycled papier.
 3. Pottok: Voor een oogverblindende accentmuur in een moderne ruimte hoef je niet verder te zoeken dan Pottok – dit door kunstenaars ontworpen behang is gemaakt met gerecycled papier en inkt op waterbasis. Bovendien gebruikt het geen chemische componenten.
 4. Janneke Ursem: een Nederlandse lokale ontwerpster maakt handgemaakt behang met natuurlijke verf op waterbasis en met een plantaardig bindmiddel. Ze maakt pas behang als iemand het bestelt.
 5. Wolf-Gordon: Deze jongens hebben een breed scala aan opties voor wandbekleding, waaronder duurzaam behang gemaakt van gerecyclede materialen en inkt op waterbasis, naast creatievere en natuurlijke oplossingen zoals papierweefsel, linnen, mica en kurk. Van strepen en effen tot abstracts en texturen, Wolf-Gordon heeft talloze opties om uit te kiezen die bij uw unieke decoratieve stijl passen.
 6. Spoonflower: Hier vind je milieuvriendelijk behang met PVC-vrije achtergrond en is bovendien eenvoudig verwijderbaar, waardoor het perfect is voor kinderdagverblijven en verhuur.
 7. DenimTex: De kledingindustrie speelt een belangrijke rol in de circulaire economie. Want iedereen draagt kleding, deze kleding wordt van grondstoffen gemaakt die ook natuurlijk zijn en na gebruik ook gerecycled kunnen worden. Met Denimtex worden textielvezels versneden met een speciaal proces en gelijmd met natuurlijke lijmstoffen.
 8. MioCulture: Dit bedrijf verkoopt decoratieve, modulaire behangtegels van gerecyclede PET-flessen van plastic.
 9. HannahTreasures: Dit bedrijfje verkoopt authentieke oude behangrollen. Top voor liefhebbers van vintage en antiek.
 10. Etsy: Dit is de perfecte marktplaats voor de duurzame consument. Hier vindt je gebruikte behangrollen in alle soorten en maten.
 11. Versa Designed Surfaces: Dit bedrijf is leider in duurzame wandbekleding. Hun muurbekleding voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen, die een lage VOS-waarde hebben en inkt op waterbasis gebruiken. Door middel van hun Second Look-technologie is het mogelijk producten met een 20% gerecyclede inhoud te verkrijgen.
 12. Woodchip & Magnolia: dit Engelse behangbedrijf produceert hun FSC-papier in kleine batches en gebruikt inkt op waterbasis. Bovendien zijn al hun verpakkingen 100% recyclebaar en kopen ze hun stroom in bij een leverancier van hernieuwbare energie.
 13. Phillip-Jeffries: Deze behangproducent biedt niet alleen prachtige en duurzame wandbekleding, maar geeft ook actief terug aan de natuur, waar hij zijn inspiratie uit haalt. Voor elke geplaatste bestelling plant het namelijk een boom wat al geresulteerd heeft in meer dan 50.000 geplante bomen.
 14. Farrow and Ball: Laat je inspireren door de prachtige handgemaakte achtergronden, die tevens zijn gemaakt van inkt op waterbasis. De behangrollen bevatten een lage VOC.
 15. Little Greene: het behang van Little Greene is milieuvriendelijk en van de hoogste kwaliteit. Het behangpapier is afkomstig uit FSC- of PEFC-gecertificeerde duurzame bossen; voor elke gebruikte boom worden vier nieuwe bomen gepland. Het pigment gebruikt voor de bedrukking, is volledig niet-toxisch en de behanglijm bevat geen solventen.
Biophilic Design slaat de brug tussen (interieur)design, natuur en welzijn. Het haalt de natuur terug in onze stad en telt vele voordelen.

BIOPHILIC DESIGN OPENT NIEUWE WEGEN NAAR DE NATUUR

Heb jij ook wel eens dat je door een stad loopt en denkt: dit is te veel beton en te weinig groen? Mensen die in een stedelijke omgeving leven hebben dan ook meer last van depressies en zijn gevoeliger voor stress- en omgevingsprikkels. Gelukkig bestaat er zoiets als Biophilic Design. Biophilic designers benutten de verbondenheid met de natuur door middel van natuurlijke woon-, werk- en leeromgevingen. LYNN zocht uit hoe precies.

WAAROM BIOFILIE ER TOE DOET

De term biofilie verwijst naar de ‘liefde voor het leven of levende systemen’. Biophilic Design slaat dan ook een brug tussen (interieur)design, natuur en welzijn. Het selecteert de cruciale elementen van de natuur die een positief effect op ons hebben en reproduceert ze binnenshuis. Hierdoor ontstaan interieurs die ons welzijn actief ondersteunen. Klinkt dat zweverig? Onderzoek toont echter aan dat biofilie-omgevingen onze stress daadwerkelijk verlaagt en een positief effect heeft op de gezondheid van de mens.

“As a species, we have divorced ourselves from our natural habitat: the open plains. Just as zoo animals and lab rats that are placed in sterile, unenriched environments show signs of physical and mental stress, so do humans when forced to work in lean, sterile, and unenriched workplaces.”’

Biophilic Design speelt in op de ingeboren behoefte van de mens om in contact te staan met de natuur. In de verstedelijkte wereld vol technologie en industriële (binnenhuis)architectuur voelt het echter alsof deze band praktisch verloren is gegaan. Gelukkig is er voor (bijna) alles een oplossing. Biophilic designers creëren daarom door middel van innovatie nieuwe manieren van verbondenheid met de natuur in woon-, werk- en leeromgevingen.

Interface, een pionier op het gebied van duurzaamheid, is een groot voorstander van Biophilic Design. Het weet als geen ander dat de opname van natuurlijke systemen en processen in gebouwen en stedelijke landschappen van essentieel belang is voor de gezondheid van de mens. Zo tonen meer dan 50 onderzoeken aan, zoals het Human Spaces-onderzoek, dat de natuur of omgevingen die de natuur nabootsen een positief effect heeft op de gezondheid en welzijn van de mens.

HOE WERKT BIOPHILIC DESIGN?

Het biofiel ontwerpen is gebaseerd op een aantal tools, die ook wel ‘patterns‘ worden genoemd. Deze worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 1. ‘Nature in the space’: het verwerken van natuurlijke elementen in het ontwerp;
 2. ‘Natural analogues’: recplicatie van natuurlijke vormen, patronen, kleuren en texturen;
 3. ‘Nature of the space’: het repliceren van indelingen van natuurlijke omgevingen

‘NATURE IN THE SPACE’

Bij de eerste categorie van Biophilic Design ligt de focus op visuele verbinding met de natuur. Hier heeft de mens uitzicht op natuurlijke elementen van binnenuit. Daarnaast is er ook sprake van niet-visuele verbinding met de natuur. Hier zijn vooral interacties met de natuur via andere zintuigen, zoals aanraking, geur, geluid en smaak. Nog zo’n voorbeeld van deze categorie zijn de niet-ritmische sensorische prikkels. Onvoorspelbare en niet-repetitieve bewegingen die in de natuur voorkomen, zoals fluitende vogels of het geritsel van bladeren door een briesje.

Ook kan de designer gebruik maken van variabiliteit in thermische systemen. Zo kan er invloed worden uitgeoefend op de variabiliteit van de luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en oppervlaktetemperaturen. En wat dacht je van water? Dit is het ideale designkenmerk. Maar ook de aanwezigheid van licht doet een hele hoop. Door gebruik van varierende lichtintensiteiten en lichtveranderingen gedurende dagen- en seizoenen, heeft de mens weer toegang tot de natuurlijke cyclus van dag en nacht. En vergeet ook niet de verbinding met het natuurlijke systeem. Door het bewustzijn van seizoen- en temporele verandering ervaart de gebruiker een hogere gezondheid. Hoe tof is dat?

‘NATURAL ANALOGUES’

Bij dit onderdeel zien we biomorfe vormen en patronen. Dit zijn op de natuur geïnspireerde texturen, vormen en patronen. Natuurlijke vormen en hightechmaterialen worden hier gecombineerd. Langwerpige plantaardige vormen, samensmeltende naturalistische elementen en assymetrische nierachtige vormen, zijn de basis van dit ontwerp. De ‘Natural Analogues’ vormen de materiële verbinding met de natuur. Natuurlijke materialen en elementen weerspiegelen hier de lokale omgeving in termen van ecologie- en geologie. Sensorische prikkels herinneren de gebruiker aan natuurlijke ruimtelijke hiërarchen.

‘NATURE OF THE SPACE’

In het laatste onderdeel ligt de focus vooral op het gevoel van veiligheid van de mens. Zo worden ruimtes ontworpen waarbij er sprake is van ononderbroken zicht over bepaalde afstanden, toevluchtsoorden, bescherming bij beweging- en activiteiten die in de omgeving plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt er ook een spanningsveld gecreëerd om de nieuwsgierigheid naar het onbekende te lokken. Dit zorgt voor een balans tussen zowel gevoelens van gevaar- als bescherming. Net zoals in de natuur.

VOORDELEN VAN DE NATUUR

Bij Biophilic Design gebruiken (binnenhuis)architecten natuurlijke elementen in het interieur en/of exterieur. Op deze manier maakt de mens opnieuw verbinding met de natuur. De designer brengt als het ware de buitenwereld terug in de gebouwde wereld. Is dat niet fantastisch? Bovendien heeft Biophilic Design nog meer voordelen, zoals:

 1. Een betere gezondheid en welzijn
 2. Betere en hogere prestaties op het werk
 3. Verhoogde creativiteit
 4. Minder werkverzuim door afwezigheid van stress
 5. Lagere kosten en meer verdiensten

Er is dus een direct verband tussen een slim ontwerp van de werkruimte en een verhoogd welzijn en betere prestaties van de medewerker. Zelfs eenvoudige natuurlijke elementen in de werkruimte kunnen al een enorme impact hebben op hoe medewerkers zich voelen als ze naar hun werk komen en hoe gelukkig, creatief en productief ze zijn tijdens het werk.

Het implementeren van biofiele ontwerpstrategieën, hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Aquaria, potplanten, groene muren, uitzicht op tuinen en verre landschappen en kunstwerken van natuurlijke scènes voldoen allemaal aan Biophilic Design. Strategisch en doordacht ontwerp dat mensen (opnieuw) verbindt met de natuur, verbetert niet alleen de bewoonbaarheid van ruimtes – het verandert ze in verjongende, inspirerende plekken die een betere gezondheid en productiviteit. Biofiel ontwerp zou een kernstrategie moeten zijn voor elke ontwerper, planner of bedrijf dat ernaar streeft mensen – en de planeet – gezonder, gelukkiger en beter te maken.

ECO-DESIGNJACHT OP VEILINGSITE CATAWIKI

ECO-DESIGNJACHT OP VEILINGSITE CATAWIKI

Ben jij zo’n iemand die graag alle kringloopwinkels afstruint in de hoop iets te vinden van exclusieve waarde? Dan is wellicht Catawiki ook de moeite waard om eens uit te proberen. Dit online platform is namelijk de ideale plek voor ecodesignjagers– en verzamelaars. Zo vind je op Catawiki iedere week inspirerende, ongebruikelijke en onverwachte objecten voor het duurzame interieur.

ONLINE VEILINGPLATFORM

Catawiki is een online veilingplatform uit 2008 en is opgericht door een Nederlands internetbedrijf uit Assen. Je kunt het platform vergelijken met bijvoorbeeld online versies van Christie’s of Sotheby’s; de eeuwenoude en wereldberoemde veilinghuizen van de oude stempel. Catawiki is zogezegd de moderne versie. De naam Catawiki is een samenvoeging van de woorden ‘catalogus‘ en ‘wiki‘. Sinds 2011 organiseert Catawiki wekelijkse veilingen in vele verschillende interieur-categorieën. Via het platform biedt het bedrijf bijzondere objecten aan internationale kopers die de passie voor het bijzondere delen.

ALLE EXPERTISE IN HUIS

Achter Catawiki zitten zo’n 200 experts die alle items bekijken en keuren voordat ze online geplaatst worden. Bijvoorbeeld op ‘echtheid‘ en de staat waar het object in is. Deze experts weten ontzettend veel van een bepaald onderwerp en kunnen er veel uitleg over geven. Het team van interne experts is dan ook de drijvende kracht achter het bedrijf. Zowel kopers als verkopers kunnen er voor meer advies terecht. Wat maakt bijvoorbeeld zo’n tafel speciaal? Waar moeten kopers op letten als ze een online tafel kopen? Daarvoor kun je dus allemaal terecht bij deze prachtige website.

ORIGINELE VONDSTEN VOOR HET INTERIEUR

Maar wat is precies de toegevoegde waarde van Catawiki? Simpel. Het succesvolle platform biedt verzamelaars de mogelijkheid hun verzameling online te kunnen bijhouden; en bezoekers kunnen zelf items aan de catalogus toevoegen. Bovendien worden er binnen verschillende categorieën unieke objecten geveild, van stoelen tot banken, decoratie, kunst, verlichting, vloerkleden en nog veel meer. Zelfs bijzondere planten, zoals veel verschillende soorten bonsai-boompjes kun je er vinden.

”Hetzelfde op het gebied van interieur: handjes omhoog bij wie het ook kriebelt het huis aan te pakken.”

Catawiki heeft voor iedere interieurliefhebber elk wat wils. Exclusieve objecten variëren van art-deco tot art-nouveau, antiek, design, vintage en ga zo maar door. Ben je toch meer het landelijke type? Catawiki biedt zelfs voorwerpen aan uit opties zoals brocante, Engelse landhuisstijl, Franse elegantie en de mediterraanse stijl. Het leukste is natuurlijk, dat al deze items van tweedehandse komaf zijn. Geschikt dus voor ieder duurzaam interieur. En dat is, kunnen we je vertellen, een bijzonder leuk tijdverdrijf!

Waarom is een interieurontwerper zo duur?

INTERIEURONTWERP IS GEEN HOBBY

Op een feestje loop ik tegen Marjolein aan. We raken in gesprek over mijn baan en wat ik precies doe. Marjolein laat foto’s zien van haar nieuwe interieur, maar geeft te kennen dat ze nog niet helemaal tevreden is over de aankoop. Wellicht zou LYNN daar iets in kunnen betekenen. Absoluut, maar wel tegen een normale betaling. Per ongeluk kwam die vraag weer: ”Waarom is een interieurontwerper zo duur?”

INTERIEURONTWERPEN IS EEN VAK

Het vak interieurontwerp is razend populair. Studio’s in Nederland schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. Iedereen kan zich in feite interieurontwerper noemen. Interieurstylisten- en ontwerpers kunnen zich dan ook overal vestigen zonder diploma. Dat is het grote nadeel van een onbeschermde titel. Van hobbymatig plaatjes knippen- en plakken maakt je echter nog geen gecertificeerd beoefenaar van het vak. Met andere woorden: interieurdesign is geen hobby, maar een ‘echt’ beroep. LYNN legt uit waarom precies.

Interieurvormgeving kun je heel goed vergelijken met het bouwen van een huis waarbij het ook geen kwestie is van van stenen stapelen!

Cristy Brandriet, interieurontwerper en docent interieurvormgeving

REDENEN VAN EEN PRIJZIG ONTWERP

 1. Interieurontwerpers beschikken over een gedegen opleiding
 2. Interieurontwerpers beschikken over veel kennis
 3. Arbeidsloon is nou eenmaal prijzig
 4. De kwaliteit van het ontwerp ligt zeer hoog

BASISKENNIS VAN HET VAK

Voor veel consumenten blijkt het lastig om een evenwichtige en coherente interieurstijl neer te zetten. Ze kiezen vaak meubels, materialen en kleuren die onderling niet samenhangend zijn. Het interieur oogt dan ook vaak rommelig en onrustig. Het spreekt vanzelf dat een interieurdesigner de belangrijke interieurstijlen herkent en er een goed basisconcept voor moet kunnen bedenken. 

Daarnaast dient de beoefenaar te beschikken over een potje mensenkennis. Dit is nodig voor het incalculeren van persoonlijke voorkeuren van de opdrachtgever ten aanzien van de aankleding en inrichting van ruimten. Daarenboven heeft de mens over het algemeen kenmerken die van belang zijn bij het ontwerpen zoals de (dynamische) menselijke maat.

DE MENSELIJKE MAAT

De (dynamisch) ‘menselijke maat’ is een zeer belangrijk gegeven in ons vak. Hiermee bedoelen we dat de maat van gemiddelde mens het uitgangspunt moet zijn voor de indeling en inrichting van ruimten. Een wc, bad, trap, doorgang en de meeste gebruiksvoorwerpen zijn dus gebaseerd op de lengte, breedte en hoogte van de gemiddelde mens. Onder de menselijke maat kunnen we ook de meest voorkomende emotionele kenmerken en reacties van mensen scharen. Mensen zijn weliswaar allemaal verschillend, maar toch zien we veel overeenkomsten in de reactie van mensen op bepaalde maten en verhoudingen, kleuren, materialen, vormen en licht(inval).

HET GEBRUIK VAN GESTALTPSCYHOLOGIE

Nog een punt waar interieurontwerpers rekening mee houden is de gestaltpsychologie. In de gestaltpsychologie houdt met men zich bezig met de manier waarop mensen hun omgeving waarnemen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de mens zijn omgeving het liefst waarneemt in samenhangende structuren en patronen. De gestaltpscychologen hebben op basis hiervan diverse ontwerpregels samengesteld. Interieurontwerpers maken hier veelvuldig gebruik van.

HET MAKEN VAN EEN TOTAALPLAN

INTERIEURSTIJLEN

Interieurontwerpers stellen zich als eerste de vraag: welke interieurstijl gaan we toepassen in dit plan? We dienen dus iedere stijl te herkennen, uit te kiezen en in staat te zijn om te kunnen mixen & matchen. De meest bekende algemene stijlen zijn de landelijke, klassieke en moderne stijl. Daar houdt het echter niet mee op. Door de jaren heen doen we dan ook steeds meer aan persoonlijke stijlontwikkeling. Bovendien dient een interieurontwerper zich bewust te zijn van de heersende trends en hoe we die precies toepassen in het interieur.

INVENTARISEREN

Ten tweede zorgen we voor het inventariseren van de woonsituatie. Het objectief in kaart brengen van de ruimte wordt gedaan door het maken van een plattegrond. Daarnaast is het van belang de leefstijl van de opdrachtgever juist in kaart te brengen. Naast de leefstijl nemen we ook de functies van ruimte(n) in acht. Zo brengt een badkamer bijvoorbeeld andere activiteiten met zich mee dan een keuken.

DE 6 ONTWERPBOUWSTENEN

Ieder interieur bestaat uit een aantal vaste, belangrijke ontwerponderdelen. LYNN gebruikt daarom een handige ontwerptool: de 6 ontwerp bouwstenen. De zes ontwerpbouwstenen zijn ruimte, lijnen, vormen, texturen, patronen en kleuren. Deze zes hebben allemaal ook weer hun individuele uitvoeringskeuzes en effecten. Het is dus aan iedere interieurontwerper de opdracht alle bouwstenen te herkennen en goed toe te kunnen passen.

KLEUREN

Een goede interieurontwerper heeft een doorontwikkeld kleurenbewustzijn en kennis van kleur. Kleuren spelen namelijk een grote rol in ons interieur. Ze kunnen positief, neutraal of negatief uitpakken. Maar ook zijn ze van belang bij het kiezen van een interieurstijl,- het warmer of koeler maken van ruimte(n),- het beïnvloeden van het (dag)licht,- de functie(s) benadrukken van ruimte(n),- het groter of kleiner maken van ruimte(n),- bepaalde aspecten benadrukken of juist camoufleren,- het creëren van contrasten en tot slot ruimte(n) optisch verbinden.

MATERIALEN

Vloeren, wanden, plafonds, raambekleding en afscheidingen dragen allemaal unieke materie. Kennis van materialen is dan ook zeer belangrijk. Zo heeft ieder materiaal z’n eigen uitstraling-en effecten. Daarnaast zijn er binnen iedere interieurstijl materialen en kleuren met specifieke kenmerken. Als algemene regel geldt: minder opvallende materialen zijn een veilige keuze; meer opvallende materialen zijn meer onderscheidend maar risicovoller. Een interieurontwerper is in staat vooraf de juiste inschattingen te maken van de effecten van het gekozen materiaal op het interieur.

MEUBILAIR

Naast de uitstraling van meubels, is de functie ervan ook zeer belangrijk. Bij de keuze van meubilair worden er dan ook gebruiksgeoriënteerde vragen gesteld, zoals: Is het meubel stabiel? Is de stoel in hoogte verstelbaar? Biedt de stoel voldoende steun? Naast het uitzoeken van passend meubilair is het ook aan ons de taak de ruimte voor het gebruik te plannen. Hierbij hebben we kennis van goede afstanden tussen meubels, proporties en juiste posities.

Bij een meubelplan hoort ook de juiste uitstraling met daarbij een passende ontwerplijn. We zullen in dit plan dan ook kiezen voor de juiste opstellingsvorm. Hierbij maken we de keuze uit symmetrische, asymmetrische of diagonale ontwerplijnen. Ook richten we onze aandacht op het toepassen van blikvangers (focalpoints) en zichtlijnen die ons interieur boeiender maken.

VERLICHTING

Licht doet veel met een interieur. Het helpt o.a. bij een optimale diepte- en ruimtewerking, kleurenweergave en sfeerbepaling. Een gedegen interieurontwerper heeft kennis van de invloeden van zowel dag- als kunstlicht. Een evenwichtig verlichtingsplan bestaat uit een balans van lichtspreiding tussen licht-en donkercontrasten. Bovendien is het licht afgestemd op specifieke behoeften per plaats.

Interieurontwerpers hebben tevens trucs in huis om het daglicht kunnen beïnvloeden. Daarnaast weten ze de verschillen te noemen tussen algemene verlichting, functionele verlichting, accentverlichting en sfeerverlichting. Ook zijn ze in staat de interieureffecten van armaturen en lichtbronnen noemen.

STYLING EN ACCESSOIRES

Nu zijn we aangekomen bij de finishing-touch van het interieurontwerp, namelijk de styling. De perfecte vormgeving ontstaat als alle onderdelen in het interieur zorgvuldig worden gekozen, gecombineerd en gerangschikt. Dit doen ontwerpers door middel van symmetrische, asymmetrische of diagonale opstellingsvormen. Ook kunnen we de styling afronden door onderlinge afstemming en binding, het toepassen van contrasten en het creëren van ritme.

WAT KOST EEN INTERIEURONTWERP?

Wil je enkel een kleuradvies of wil je jouw inrichting compleet vernieuwen? De prijzen hiervoor verschillen behoorlijk. De kosten van een interplan wordt per uur, per ruimte of per omvang van het project gecalculeerd. Een goedkoop interieuradvies is echter vaak van mindere kwaliteit. Maar wat zijn de normale prijzen voor een interieurontwerper?

De gemiddelde prijs van een kleuradvies kost ongeveer € 50. Een basis kwalitatief interieuradvies kost al gauw tussen de 200 en 400 euro. Daarentegen kost een totaal uitgewerkt interieuradvies maar liefst tussen de 650 en 950 euro. De meest uitgebreide keuze biedt echter wel het meest spectaculaire ontwerp. Maar waarom dan?

HET BESTE INTERIEURONTWERP

Een uitgebreid interieuradvies begint met een kleuradvies voor de juiste sfeer. Door middel van een plattegrond op schaal borduurt de ontwerper verder op de correcte aankleding en inrichting van de ruimte. Hierin worden keuzes gemaakt voor het meubilair, verlichtingsarmaturen, accessoires, kunst, snijbloemen- en planten. Daarnaast krijgt de opdrachtgever een sfeerimpressie aangeboden door middel van tekeningen of 3D-beelden. Tot slot wordt de ‘shoppingslist’ aangeboden inclusief verkoopadressen. Een interieurontwerper zoals LYNN scheelt je dus een hoop werk!

Duurzaam design is tweedehands

TWEEDEHANDS OF GEWOON DUURZAAM DESIGN?

Ben jij net zoals LYNN dol op design? Helaas is deze tak van de samenleving medeverantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als tweedehands design. Lekker shoppen zonder schuldgevoel. Dat wilt toch iedereen?

WAAROM TWEEDEHANDS? 

Tweedehands spullen, of soms ook wel ‘vintage’ genoemd, zijn vandaag de dag helemaal hot. Nu we gewend zijn aan gebruikte kleding is het nu ook tijd geworden voor tweedehands interieurs. Deze doen overigens totaal niet af aan schoonheid of kwaliteit

Tegenwoordig kan bijna iedereen zich een nieuw interieur veroorloven. Daar is niks speciaals meer aan. Wil jij je echter nog graag onderscheiden van de rest? Dan is duurzaam design misschien wel de oplossing. Een speels en spannend interieur creëer je immers met verlichting, meubilair, accessoires en kunst uit de oude doos.  

Nog een betere reden om je interieur te vernieuwen met oude meuk is dat het DUURZAAM is. Er is immers geen sprake van nieuwe productie waarbij nieuwe (schaarse) grondstoffen zijn gebruikt. Maar er zijn nog meer redenen waarom je beter voor tweedehands design kunt gaan.

UNIEKE WAARDE

Een tweedehands ingerichte kamer heeft een fantastisch karakter. Je kunt het een beetje vergelijken met een oud huis. Dit soort ruimten vertellen nou eenmaal geschiedenis. Tweedehands design is overigens perfect voor mensen die op zoek zijn naar originaliteit. Ieder uniek (gebruiks)object vertelt immers zijn eigen verhaal.  

Daarenboven is er bij tweedehands design sprake van een beperkte oplage. Dit wil zeggen dat er maar een begrensd aantal van is. Ook zijn de stukken vaak niet meer verkrijgbaar of te koop in reguliere winkels. Tweedehands design is dus 100% ‘limited edition’. Omdat ze naar verloop zeldzamer worden, zullen ze in de toekomst nog verder in waarde toenemen. Een top investering dus. 

HOGE KWALITEIT 

Design van halverwege de twintigste eeuw had (en heeft) een hoge kwaliteit. Ontwerpers hielden zich namelijk streng aan het credo ‘form follows function’. Het vorm volgt functie-dogma heeft o.a. ernaar toe geleid dat tweedehands design hoge kwaliteit waarborgt. Vandaag de dag hebben de stukken, mits er goed voor gezorgd, nog steeds een goed werkende conditie. 

TIJDLOOS KARAKTER

Tweedehands design staat bekend om zijn tijdloze wezen. Neem eens een voorbeeld aan de gerenommeerde stoelen van de Amerikaanse ontwerpers Charles and Ray Eames. Bijna heel Nederland heeft er wel een replica van in huis. Dit betekent dat design een tijdloos karakter waarborgt dat vrijwel in ieder interieur past. Ze zullen dus nooit uit de mode raken.

TOP TWEEDEHANDS DESIGN

Ben je inmiddels benieuwd geworden naar duurzaam design? Tweedehands design vind je zowel online als offline. De beste shops heeft LYNN voor je op een rijtje gezet.

Duurzame verfsoorten

WELKE VERF BIJ EEN DUURZAAM INTERIEUR?

Is jouw interieur ook aan een update toe? Alleen al door een likje verf lijkt een ruimte vaak helemaal nieuw. Leuk! Maar wist je dat de meeste verfsoorten bestaan uit voornamelijk fossiele grondstoffen? Dat is dan weer jammer. Kies daarom liever voor een milieuvriendelijker verfsoort. Maar wanneer spreken we daar eigenlijk van? LYNN zocht het voor je uit. 

WAT IS DUURZAME VERF?

Jaarlijks wordt er zo’n 3,5 miljoen liter verf verbrand. Helaas komen al die anorganische stoffen in ons milieu terecht. Zo’n gigantische hoeveelheid chemische uitstoot is dus niet bepaald goed. Zelfs voor onze eigen gezondheid niet. Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als duurzame verf. Maar wat verstaan we daar nou precies onder?

Bij duurzame verfsoorten spreken we van een gereduceerde schadelijke uitstoot van CO2 en andere giftige stoffen. Daarnaast bestaan de verven uit natuurlijke grondstoffen die niet (of weinig) zijn bewerkt met chemicaliën. Hierdoor zijn ze dus vaak biologisch afbreekbaar. Tot slot bestaan er ook nog duurzame verven met een circulair karakter. Daar haakt LYNN later op in.

VOORDELEN VAN DUURZAME VERF

Bij duurzame verf is er dus sprake van een gereduceerde toxische uitstoot. Het grote voordeel hiervan is dat mensen geen last hebben van vervelende irritaties aan de ogen en keel. Een mooie bijkomstigheid; er hoeven geen maskers te worden gedragen bij het schilderen. Overigens zul je ook geen last hebben van nare geurtjes thuis.

Vaak zijn duurzame verfsoorten van betere kwaliteit dan de reguliere soorten. Zo zijn ze beter bestand tegen micro-organismen waardoor ze minder snel aangetast worden dan conventionele verven. Ook gaan ze ook nog eens een stuk langer mee. Win-win!

Nog een voordeel is dat duurzame verf een gezonder binnenklimaat geeft. Neem een voorbeeld aan mineraalverven. Deze gedijen goed in vochtige ruimten. Een mineraalverf is tevens waterdamp doorlatend; een uitstekende eigenschap bij bacteriën en schimmels. Nog niet overtuigd? Ze zijn ook nog eens helemaal hypoallergeen en onbrandbaar.

‘’Bij een natuurverf-merk hoort een productiewijze/filosofie: over de gehele linie zo veel mogelijk natuurlijke, bij voorkeur van biologische landbouw afkomstige, herwinbare grondstoffen en een cradle-to-cradle visie.”

-Woordvoerder Duller & Co, een Nederlandse verfspeciaalzaak

Kortom, verf is duurzaam wanneer er sprake is van weinig grondstof;- afval;- en energieverbruik gedurende zijn productieproces. Bij de verwerking dient de verf zo min mogelijk schade aan het milieu te veroorzaken. En heeft de verf de langst mogelijke levensduur. Tot slot dient het zo min mogelijk afval te generen op de meest vriendelijke wijze.

DIVERSE DUURZAME VERFSOORTEN

NATUUR-DISPERSIEVERVEN

Natuur-dispersieverf is een verf op basis van natuurlijke grondstoffen zoals krijt, marmer, cellulose enzovoort. Soms zijn er ook natuurlijke harsen en oliën toegevoegd. Een natuur-dispersieverf is schrobvast en extra dekkend. De verf is beschikbaar in alle mogelijke kleuren. 

MINERALE VERVEN

Silicaat of mineraalverven zijn verfstoffen op basis van natuurlijke grondstoffen met een minerale bindmiddelcombinatie van kieselsol en kaliwaterglas. Een mineraalverf is uiterst geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers, kelders en keukens. De afwerklaag scheurt niet bij uitzetting dankzij de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en sterke hechting. Er is geen sprake van vochtophoping en de verf bladdert niet af. Minerale silicaatverf is dus zeer duurzaam, resistent en standvastig

KALKVERF

Kalkverf is een natuurlijke verf op basis van kalk waarbij geblust kalkmiddel het bindmiddel vormt. In tegenstelling tot reguliere muurverven, blijft bij kalkverf de muur vrij ‘ademen’. Kalkverf staat verder bekend om z’n sfeer makende en unieke uitstraling. De verf telt een grote hoeveelheid aan voordelen op het gebied van duurzaamheid. Zo is kalkverf 100% natuurlijk, milieuvriendelijk en is het volledig recyclebaar.

LEEMVERF

Leemverf is een verf op basis van leempoeder en natuurlijke pigmenten. De verf is ademend, antistatisch en vochtregulerend. Leemverf kan op diverse ondergronden worden toegepast.  

CIRCULAIRE VERF

Niet alle duurzame verfsoorten zijn per definitie ook circulair. LYNN schreef al eerder over het circulair gedachtegoed in dit artikel. Bij circulaire verf worden de grondstoffen na gebruik weer hergebruikt. Deze verfsoorten gaan na gebruik weer terug de natuur in en hoeven we dus niet te verbranden. Ouderwetse kalkverf is een goed voorbeeld van circulaire verf. Hartstikke duurzaam! 

Pas op met ‘Greenwashers’

Tegenwoordig wordt bijna alles aangeduid als ‘duurzaam’ en ‘ecologisch’. Pas hier echter mee op. Niet alles is zo duurzaam als je denkt. De recepten van echte natuurverven worden altijd volledig ter beschikking gesteld. Zo is het eenvoudig na te gaan wat er precies in de verf qua ingrediënten zit. Zogenaamde milieuvriendelijke, of ook ‘eco-friendly’ oplichters houden hun recepten echter geheim. Nog een aantal dingen waar je op dient te letten zijn: 

 • Het type olie dat gebruikt wordt. Vermijd verf op basis van soja-olie, distelolie en zonnebloemolie. Kies liever voor lijnolie, Chinese houtolie en ricinusolie;
 • Vermijd polyvinylacetaat, of ook wel azijnzuurester genoemd (kunststof binder, plastic);
 • Vermijd (aromaatvrije) terpentine/ verdunners onder de naam van een zogeheten aardoliedestillaat. Kies liever voor een product dat gomterpentijn of citrusolie als oplosmiddel gebruikt;
 • Zogenaamde bio-based verfsoorten zijn zeer misleidend. De basis heeft een bio-aandeel, maar het eindproduct is vaak niet bio. Zo is dertig procent van bio-grondstof genoeg voor het etiket bio-based;
 • Vermijd merken als Ecotec, Moosefarg, Osmo en Uula. Deze greenwashing producten zijn slechts een deel van ecologische afkomst of zelfs helemaal niet.   

DE DUURZAAMSTE VERFMERKEN

Het internet staat vol met merken die allemaal hetzelfde aanbieden, namelijk duurzaamheid. Grote kans dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Bovendien ligt greenwashing op de loer! Oppassen geblazen dus. Daarom hier een lijstje met de 5 bewezen duurzaamste verfmerken:

 1. Aquamarijn
 2. Auro
 3. Kreidezeit
 4. Uula
 5. Allback

Succes met schilderen!

Duurzame kurkvloer

DUURZAME KURKVLOER MAAKT COMEBACK

De jaren zeventig zijn helemaal terug van weggeweest! Niet alleen zien we een comeback van prachtige terrakleuren; ook maken we kennis met een oude bekende, namelijk de beruchte kurkvloer. Niet meer oubollig, maar stijlvol en misschien nog belangrijker: duurzamer dan de meeste vloeren. LYNN zocht uit welke eigenschappen deze vloer voor ons in petto heeft.

GEWELDIG MATERIAAL 

Misschien twijfel je nog een beetje over kurk als materiaal. Maar geloof me, kurk is echt geweldig! Niet alleen is het een natuurproduct, ook is kurk biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk en multi-inzetbaar. Bovendien is het eenvoudig recycleerbaar. Kurk verdient daarom een plekje in de spetterende spotlights.

Kurk wordt gemaakt van de schors van de kurkeik. Goed nieuws voor de natuurliefhebbers onder ons: de bomen worden hierbij niet gekapt! Om de twaalf jaar worden ze enkel ‘geschild’. Hierdoor leven de kurkeiken ook nog eens langer. Win-win dus. 

KURKVLOEREN IN ONS INTERIEUR 

Wie houdt er niet van natuurlijke vloeren? En laat kurk er daar één van zijn. LYNN is er in ieder geval al dol op. Maar waarom dan? Simpel. Een vloer van kurk is immers antistatisch, isolerend, veerkrachtig en vochtbestendig. Maar dat is nog niet alles…

Tegenwoordig zijn we ook niet meer enkel gebonden aan de klassieke bruine kurkvloer. Zo zijn er tig aantal andere kleuren op de markt gebracht. Met speciale lak is dus iedere gewenste kleurcombinatie mogelijk. Ben je bijvoorbeeld gek op pasteltinten? Geen probleem. Overigens zijn er verschillende soorten structuren realiseerbaar, van houtlook tot granietachtige structuren. 

Kurk vind je in alle soorten en maten. Er bestaan o.a. hippe kurktegels, kurkparket en kurklaminaat. Door de unieke kurkstructuur en slijtvaste toplaag gaat zo’n kurkvloer jaren mee! Dit soort feiten maakt het natuurlijk nog aantrekkelijker om er eentje aan te schaffen.

VOOR- EN NADELEN VAN KURKVLOEREN

WARM, COMFORTABEL EN SFEERVOL

Kurk is een natuurproduct en dat is in ieder interieur terug te zien. Ruimtes ingericht met kurkvloeren geven een fijne natuurlijke uitstraling. Bovendien staan ze bekend om hun thermische werking. Dit materiaal houdt immers makkelijk warmte vast. Je hoeft dus nooit bang te zijn voor koude voeten! 

DUURZAAMHEID VOOROP

Nog zo’n voordeel is dat kurk bestand is tegen vocht. Dit maakt het de ideale vloer voor badkamers, toiletten en zelfs sauna’s. Misschien wel het belangrijkste pluspunt is dat het 100% duurzaam is. De vloer is milieuvriendelijk en heeft een lange levensduur, mits goed behandeld. 

Ook is kurk ontzettend sterk. Iedere vloer is namelijk voorzien van een aantal speciale lagen lak. Kurk staat tevens bekend om zijn veerkrachtigheid. Het is namelijk een vloer die steeds zijn oorspronkelijke vorm blijft aannemen. Hierdoor zijn dit soort vloeren bestand tegen zware belasting. 

ISOLEREND EN ANTISTATISCH

Verder heeft kurk een zeer isolerende werking. Is er in jouw woning sprake van geluidsoverlast? Dan is kurk misschien de oplossing. Het bestaat immers uit miljoenen kurkcellen die ieder functioneren als geluidsisolator. Hierdoor worden loopgeluiden sterk afgezwakt en is lawaai vanaf nu verleden tijd.

Wist je bijvoorbeeld dat kurk is voorzien van een antistatische werking? Dit wil zeggen dat het geen stof aantrekt. Bovendien zorgt de beschermende laklaag ervoor dat stof en vuil niet in de kurk dringt. Kurkvloeren zijn dus uitermate geschikt voor mensen met aandoeningen aan de luchtwegen. 

KLEIN BEETJE JAMMER

Het enigste minpuntje aan deze vloer is dat het gevoelig is voor verkleuring. Doordat kurk beïnvloed wordt door uv-straling, is het geen wonder dat het met de jaren een andere kleur krijgt. Bij de aanschaf heb je dus wel kwalitatieve zonwering nodig. Verder is het belangrijk dat het een beschermende laklaag krijgt. Dit is nodig om inloopplekken te voorkomen.

Kortom, een kurkvloer is comfortabel, duurzaam en praktisch. Laat ‘um alleen niet te veel in de zon staan. Neem eens een kijkje op Pinterest welke mogelijkheden er zijn. Maar ook in dit hotel is kurk op een zeer stijlvolle manier toegepast. Ben jij al overtuigd? LYNN wel.

LUSH staat voor duurzaamheid

LUSH STAAT VOOR DUURZAAM RETAILONTWERP

Een van de hipste cosmeticamerken uit de 20e eeuw is wellicht Lush Cosmetics. LYNN is in ieder geval gefascineerd door haar bedrijfsconcept, visie en missie. Het bedrijf heeft namelijk een ‘corporate identity’ als geen ander. Lush is er immers in geslaagd zich te vestigen als een cosmeticamerk dat zich actief inzet voor zowel sociaal- als economische pijnpunten. In tegenstelling tot andere cosmetica-merken, presenteert Lush zichzelf op de markt als menselijker en daarom uniek.

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER LUSH

Lush is een Brits bedrijf dat opgericht is in 1995. In slechts 18 jaar tijd opende het merk 830 winkels in maar liefst 53 landen over de hele wereld. Het retail-etablissement houdt zich sindsdien bezig met het produceren en verkopen van diervriendelijke, duurzame en natuurlijke cosmetica-artikelen zoals bruisballen, shampoo, zeep enzovoort.

STATEMENTS

Lush draagt een duidelijke boodschap uit naar de wereld. Zo zijn er enkele thema’s die het bedrijf zegt te reflecteren, zoals de volgende keurmerken: 

•      100% vegetarian

•      Ethical buying

•      Fighting against animal testing

•      Freshest cosmetics online

•      Handmade

•      Naked packaging

CORPORATE-IDENTITY

Maar wat is het geheim achter de zo succesvolle Lush? Dit heeft alles te maken met de bedrijfs-identiteit van het merk dat de oprichters Mark en Mo Constantine zo perfect wisten neer te zetten.

Een huisstijl is door een bedrijf doordacht gekozen, herkenbare en onderscheidende verschijningsvorm dat een bepaalde bedrijfsidentiteit uitstraalt. LUSH haar ‘corporate identity’ bestaat uit een mix van een visie (die staat), engagement, lef en vakmanschap- waardoor het bedrijf op z’n zachtst uitgedrukt zeer succesvol is geworden.

Door middel van communicatie, publiciteit en kunst weet Lush laat de consument met zachte hand ‘gedwongen’ te laten kijken naar wat ze wil verkopen. Een voorbeeld van de huisstijl is hun eenvoudige maar herkenbare logo. Het laat immers direct zien waar het merk voor staat.

Zo is de aanwezigheid van een gemakkelijk lettertype illustratief voor hun gebrek aan ondersteuning voor overmatige verpakking en andere niet-organische cosmetica. Nog een voorbeeld van zo’n goed bedrijfsconcept is de naam Lush- dat direct refereert naar de kernwaarden van het concern, namelijk vers (fresh) en groen (green / verdant).

DE 5 UITGANGSPUNTEN

Lush hanteert een aantal bedrijfsuitgangspunten waarin de huisstijl duidelijk naar voren komt, namelijk:

1.    Verse artikelen

2.    Handgemaakte producten

3.    Afval reductie door andere verpakkingen

4.    Eerlijk en verantwoord handelen

5.    Ingrediënten uit regeneratieve landbouw

1. IT’S FRESH

Vers, verser en verst. Een woord als ‘vers’ houdt echter bij dit bedrijf meer in dan alleen een marketingterm. Lush makes it real! In deze winkel(s) tref je enkel verse producten aan van groenten en fruit; de beste etherische oliën en veilige, synthetische ingrediënten zonder onnodige toevoegingen of conserveringsmiddelen. Wees dan ook niet verrast zodra de verkoopmedewerker een potje met smeersel, met nota bene een houdbaarheidsdatum, direct voor je neus klaarmaakt. Vers van de pers.

2. HANDMADE

De harde kern van Lush vind je in Poole, Engeland. Op deze plek worden alle lekkernijen gemaakt die je later kunt vinden in de winkels. Hier wordt werkelijk alles met de hand gemaakt.

Poole is the place to be: met grote liefde werken de LUSH’ies aan zelf-gemaakte ‘bathbombs’ die ongetwijfeld bij thuis in bad belanden. Waarschijnlijk is het je opgevallen dat er een ronde sticker met een hoofd op het product te vinden is; deze werknemer heeft jouw bathbomb volledig met de hand gemaakt!

Lush is niet bepaald dom. Uit onderzoek is immers gebleken dat producten die met de hand zijn gemaakt, positiever worden geëvalueerd dan degene die machinaal zijn vervaardigd. Vooral in situaties waarbij cadeaus worden gekocht, is de voorkeur handgemaakt sterk aanwezig. Dit komt doordat de consument direct de associatie met ‘liefde’ maakt en op die manier stijgt de gemiddelde betalingsbereidheid met maar liefst 17 procent. Slim aangepakt.

3. NO WASTE POLICY

Bijna alles heeft tegenwoordig wel een verpakking. Zij het de individuele plastic theezakjes uit een doos of de plastic paprika. Alles is verpakt. Om een andere trend vorm te geven, onder het mom van het zogeheten no-waste policy, is Lush begonnen met de verkoop van verpakkingsvrije producten onder de naam ‘NAKED’ voor een duurzamere toekomst. Bodyscrubs, foundations en showergels zonder verpakking zijn nog maar enkele voorbeelden van hun (bijna) zero-waste beleid.

4. ETHICAL BRANDING

Waarom staat een bedrijf dat op een ethisch verantwoorde manier handelt in de spotlights? Volgens Lush zou het andersom moeten zijn: ethisch moet als normaal worden bevonden en geen enkel bedrijf is gerechtvaardigd om vanuit een onethische visie te handelen. Lush gelooft dat elke vorm van zaken doen eerlijk en ethisch dient te zijn.

Schadelijke of oneerlijke handel is uit den boze. Het concern wil dan ook eerlijk en verantwoord handelen met alle mensen, van leveranciers tot aan consumenten – zodat niemand er slechter van wordt. Geen enkel bedrijf is perfect, maar Lush streeft er iedere dag naar om dichter bij hun ideale visie te komen. Zo probeert het bedrijf zo transparant mogelijk om te gaan in het kader van ethisch en verantwoord handelen.

Bedrijfspraktijken dienen overeen te komen met verwachtingen van medewerkers, klanten en de behoeften van onze planeet. Lush haar beleid evolueert voortdurend naarmate het reageert op wereldgebeurtenissen, nieuwe wetgeving en eigen ambities.

5. REGENERATIVE AGRICULTURE

In 2014 is Lush begonnen met de zogeheten regeneratieve landbouwprojecten om op een nieuwe manier ingrediënten te verwerven voor de groeiende vraag naar cosmeticaproducten van het bedrijf. Lush zoekt graag samen naar oplossingen die bossen en gemeenschappen over de hele wereld zouden kunnen revitaliseren.

Regeneratieve landbouw is wellicht een antwoord op die vraag. Zo kan het Lush helpen met het aanplanten van meer bomen; meer geld naar de boeren laten gaan en het bouwen aan een ethisch bedrijf dat 100% transparant ingrediënten verbouwt.

HET INTERIEUR VAN LUSH

EEN KENMERKENDE HUISSTIJL

‘‘Alle winkels van lush zijn ontworpen op basis van het primaire contactpunt. Dit wil zeggen dat het uiterlijk, de geur en het gevoel dat de consument ervaart een zeer belangrijke rol speelt”.

-Aldus een woordvoerder bij het architectenbureau Hyphen

1.KARAKTERISTIEK KLEUREN- EN MATERIALENSCHEMA

Voor de grootste Lush Fresh Handmade Cosmetics-winkel ter wereld, maakte het architectenbureau Hyphen samen met ontwerpers van Lush het retailontwerp, gelegen in Liverpool. Het interne ontwerpteam creëerde een karakteristiek schema dat door het bedrijf Portview werd uitgevoerd.

De nadruk bij dit ontwerp lag op het verbeteren van de originele kenmerken van het gebouw en dat er een karakter werd gecreëerd van een traditioneel warenhuis dat tegelijkertijd de kernwaarden van het cosmeticamerk uitstraalt, zoals ‘vers’ (fresh) en ‘groen’(groen/ duurzaamheid).

Door de veelvuldige inbreng van binnenplanten wordt het gevoel van ‘groen’ versterkt. Zo denkt de consument direct dat de winkel enkel producten verkoopt die ‘gezond’ en tegelijkertijd ‘duurzaam’ zijn.

Traditionele waarden werken nog altijd goed bij de consument. Uit onderzoek is gebleken dat 62% van hen de winkel bezoekt om het product te kunnen testen. Dit is een van de grootste verkooptrucks van Lush; consumenten worden uitgenodigd de ‘verse’ producten te testen die overal in de winkel prachtig tentoongesteld liggen. De consument wordt daardoor verleid en voilà; het fysieke product wordt direct mee naar huis genomen.

2.DUURZAAM ONTWERP HOOG IN HET VAANDEL

Het architectenbureau werkte nauw samen met het klantenteam als Hyphen om ervoor te zorgen dat de hoge milieunormen van Lush in iedere procesfase werden gehandhaafd; van duurzame ontwerpkeuzes tot het verantwoord inkopen, herstellen en hergebruiken van gerecyclede materialen om de milieu-impact zo veel mogelijk te beperken.

Het ontwerp kwam tot stand door het gebruik van duurzame materialen in Lush-winkels, zoals FSC-gecertificeerd teruggewonnen hout, baksteen, milieuvriendelijke wandbekleding en *cradle to cradle tegels.

Veel meubels zijn hergebruikt hout en vintage items zijn gebruikt. Daarnaast is de winkel voorzien van ledverlichting en eco-verf op waterbasis. Op deze manier showt Lush direct zijn betrokkenheid met een duurzame toekomst.

”Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en produceren. Er is hier geen levenscyclus ‘van wieg tot graf’, maar hier wordt het product na het eerste gebruik een nieuwe grondstof voor het volgende product”.

3.HUISSTIJL DIE FUNGEERT ALS INSPIRATIE

De ontwerpers van het architectenbureau zijn voor het project geïnspireerd geraakt door een foto van een oud gedeelte van het warenhuis, vergelijkbaar met die van het gebouw van Lush in Church Alley. En natuurlijk is er voor het interieurontwerp volop inspiratie gehaald uit het sterke milieu-ethos en ethisch verantwoorde handel van Lush.

De zorgvuldig vervaardigde, contrasterende texturen van oud- en nieuw meubilair zorgt voor een visueel gewicht en een algemeen gevoel voor welzijn. Lush is erop gericht mensen te helpen zich beter te voelen over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

Het spreekt voor zich als het gaat om het waarderen van mensen en de wereld waarin het actief is: Lush is een voorstander van ethisch kopen, ondersteunt liefdadigheidsinstellingen en voert actief campagnes over kwesties waarin zij gelooft, van dierproeven tot het milieu.

4.DE GEUR VAN LUSH

De winkels van Lush zijn zo ontworpen dat vooral de geur consumenten trekt om naar binnen te gaan. Lush geuren maken een prikkelende ervaring, omdat de meeste producten geen verpakking hebben.

Uit onderzoek is immers gebleken dat mensen zeer sterk en emotioneel kunnen reageren op geuren. Dit komt omdat signalen van de neus een regel zijn voor het limbisch systeem. En dit geeft dan weer een sterke emotionele reactie waarbij de consument kan reageren met de aankoop van een Lush product.

“De geur van Lush is een mix van onze topproducten”, zegt Brandi Halls, directeur van Lush voor merkcommunicatie voor Noord-Amerika. “Als ik binnenkom, kan ik absoluut de Avobath-badbom, de Karma-zeep en het Vanillary-parfum ruiken. Dit zijn enkele van onze cultproducten.’’

De fruitige geuren van alle Lush-producten liggen open en bloot tentoongesteld op de toonbank, maar uiteraard in een ‘fashionable way’.

5.HET UITERLIJK VAN LUSH

Het uiterlijk van de winkels is net zo belangrijk voor de algehele klantervaring. De geur trekt je immers naar binnen, het uiterlijk van de winkel houd je daar. De rustieke, zelfgemaakte uitstraling van de winkels is de ‘keyfactor’ in Lush haar winkelinrichting.

Lush haar borden in de winkels zijn allemaal versierd met een herschrijfbaar handgeschreven lettertype zodat de organische en ‘verse’ look wordt behouden. De producten worden geplaatst in houten kratten, oude kasten en op oude, traditionele kommen en borden.

De Lush winkel lijkt op dat van een voedselmarkt: de zeep is hoog opgestapeld net zoals dat wordt gedaan met kaaswielen; badbommen zijn opgestapeld zoals appels en frisse gezichtsmaskers lijken op ijs uit een ijssalon. Producten zijn allemaal op zo’n manier gecategoriseerd dat de geur zich vrij door de straten kan verspreiden.

Nee, je kunt er niets van eten, maar alles is wel op zo’n manier gestyled dat het aansluit bij de thema’s ‘vers’ en ‘groen’. Is dat niet geweldig? Neem hier nog eens een kijkje voor interieur-inspiratie!

Vegan interieur

VEGAN INTERIEURS BESTAAN ECHT

Veganisme is nu officieel een trend. Tussen 2014 en 2017 is er alleen al in de Verenigde Staten een 600% toename van mensen die zich identificeren als veganist. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn het aantal veganisten verviervoudigd in de afgelopen vier jaar. Redenen zoals gezondheid, het milieu en kostenbesparing spelen hierbij een rol. Maar wat betekent dit voor het toekomstig interieur design?

VEGAN – EEN JONG BEGRIP

Lange tijd dienden veganistische huiseigenaren compromissen sluiten voor een prachtig huis. Deze tijd is echter voorbij. Hoewel de term veganisme al sinds 1944 te ronde gaat, staat vegan interieurontwerp nog maar in z’n kinderschoenen. Toch is er een groeiende vraag naar interieurbedrijven die dit soort ontwerpen leveren. Overigens kiezen steeds meer designers voor de duurzamere en diervriendelijke weg.

Bij een veganistisch interieur zijn er geen dieren gebruikt of benadeeld om het product te maken. Noch zijn de producten op dieren getest. Cruelty-free, (wreedheidsvrije materialen, stoffen en producten) is beter, omdat het geen levende wezens schaadt, martelt of uitbuit. LYNN hoopt jouw interieur wat diervriendelijker te maken. Maar eerst is het belangrijk om te weten waarom precies.

VERDER DAN WAT ER OP JE BORDJE LIGT

Veganisme gaat niet alleen over het eten dat op ons bord. Het is immers een echte leefstijl waarbij men alle dierlijke producten weert. Bij het ontwerpen van een nieuwe ruimte worden er daarom andere keuzes gemaakt wat betreft de materialen, kleuren en producten.

Veel (grond)stoffen in ons interieur zijn afkomstig van dieren of bijproducten. Vegetariërs kunnen dierlijke bijproducten zoals wol of bijenwas toelaten zolang de dieren met vriendelijkheid worden behandeld. Veganistische opdrachtgevers gaan echter een stapje verder. Zij willen een interieur dat vrij is van bovengenoemde producten.

Een veganistisch interieur is echter niet altijd per se milieuvriendelijker. Zo bestaan sommige soorten imitatieleer uit voornamelijk vieze chemische materialen. LYNN schreef in een eerder artikel over de nadelen van imitatieleer. Bovenal is het aan interieurontwerpers de taak om eerlijke, milieuvriendelijke en veganistische materialen uit te zoeken.

VEGAN EN NON-VEGAN INTERIEURS

Jaarlijks worden er bijna tweehonderd miljoen dieren geëxploiteerd voor de bont en lederwaren-industrie. Alleen al om dit feit zou je beter kunnen kiezen voor een diervriendelijk interieur. Maar ook zijn veganistische materialen over het algemeen beter voor ons. Bij het productieproces is er bijvoorbeeld sprake van minder afval en toxines.

Is er overigens een verschil merkbaar tussen een vegan en non-vegan interieur? Een goed ontworpen veganistisch interieur is veelal kwalitatief beter. Zo zijn de gebruikte plantaardige materialen meestal gemaakt met weinig tot geen agressieve chemicaliën.

Het grootste verschil is wellicht de energie die er in een woning huisvest. Iedere ruimte heeft immers een bepaalde ‘aura‘. Neem een voorbeeld aan jachthuizen en de uitstraling die ze hebben. Nodigen dit soort huizen uit? Zulke hertenkoppen geven je namelijk een bepaald (negatief) gevoel. En vergeet niet, iedereen beoordeelt je op jouw eigen inrichting.

Bij een veganistisch interieur hangt er absoluut geen dode sfeer. Dit komt doordat het is voorzien van plantaardige en natuurlijke materialen. Daar wordt ieder mens toch blij van? Kortom, veganistisch interieurontwerp gaat over het creëren van gezonde ruimtes die het leven van mensen en dieren respecteert.

TIPS BIJ EEN VEGAN INTERIEUR

Misschien heb je er nooit eerder bij nagedacht dat een hoop materialen in ons interieur totaal niet het leven van dieren respecteert. Zo zijn o.a angora, dons, leer, verf, wol en zijde veelgebruikte grondstoffen bij ontelbaar veel interieurproducten. LYNN heeft daarom een lijstje opgesteld met materialen die je beter kunt vermijden bij het ontwerpen van een vegan interieur.

1. ANGORA

Angorawol is erg zacht en knuffelbaar, maar vergeet niet dat dit materiaal gemaakt wordt van konijnenvachten. Een warm interieur is echter ook mogelijk zonder deze angorawol. Denk bijvoorbeeld aan ‘fake fur’ interieurproducten.

2. DONS

Dons wordt geprezen door z’n thermische eigenschappen. Dit materiaal zien we dan ook terug in o.a. ons beddengoed, hoofdkussen en slaapzakken. Maar ook meubilair wordt met veren bekleed. Het materiaal wordt op verschillende manieren verzameld. Meestal komt het van vogels rechtstreeks uit de vleesindustrie. Ook bestaan er dons-kwekerijen waarbij vogels speciaal worden gekweekt en geslacht om hun veren. Een veganistisch interieur vermijdt daarom het gebruik van dons. De Zweedse fabrikant IKEA heeft bijvoorbeeld al dekbedden met alternatieve vullingen, zoals Lyocell en vezels.

3. LEER

Er zijn tegenwoordig genoeg alternatieven op te noemen die echt leder kunnen vervangen. Imitatieleer heeft soms vele voordelen ten opzichte van echt leder. Sommige soorten faux-leer zijn zelfs duurzamer, praktischer en minder duur.

4. VERF

Sommige verfsoorten bevatten een melkeiwit-bindmiddel en zijn daarom niet vegan. Kies daarom voor een veganistische verfsoort zoals Amazona. Deze is niet alleen diervriendelijker maar ook beter voor jouw algehele gezondheid. Normale verf schijnt immers al schadelijk te zijn voor zwangere vrouwen. De vegan varianten bevatten echter weinig schadelijke stoffen en zijn daarom ook nog eens milieuvriendelijker.

5. WOL

Meubilair en andere interieurproducten bevatten vaak wol, een materiaal dat afkomstig is uit de vachtproductie van schapen. Er zijn gelukkig genoeg producten op te noemen die op wol lijken, maar waarvoor geen schapen worden uitgebuit, zoals Lyocell, of ook wel Tencel genoemd; een materiaal afkomstig van de eucalyptusboom.

6. ZIJDE

Zijde wordt gemaakt door de zijderups. De productie van zijde brengt veel dierenleed met zich mee. Voor het maken van één enkel interieurproduct worden er duizenden insecten gedood. Ga daarom voor interieurproducten die zijn gemaakt van Triacetaat, een vegan silksoort van houtpulp.