GREENWASHING BIJ INTERIEURBRANCHES

Greenwashing, wellicht heb je nog nooit van deze term gehoord. Toch is het een woord dat je zeker de aankomende jaren veel gaat horen. Greenwashing is een vuile marketing truc waarbij veel consumenten om de tuin worden geleid met grote gevolgen zoals het verzieken, vernielen van het milieu; het doden van mensen en het uitroeien van diersoorten. Maar hoe vertaalt zich dit eigenlijk naar de interieurbranche?

WAT IS GREENWASHING?

Greenwashing, of ook wel ‘groenwassen‘, is het zich groener voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Zo’n instelling doet alsof het weloverwogen met het milieu omgaat, maar dit blijkt vaak in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. De term greenwashing wordt dan ook veelvuldig gebruikt bij bedrijven die iets goeds (willen) doen, maar in de kern van het bedrijf nog steeds de verkeerde keuzes blijven maken.

”Look after the land and the land will look after you, destroy the land and it will destroy you.”

Daarbij moet wel vermeldt worden dat niet iedere organisatie die aan greenwashing doet, dit ook bewust doet. Soms ziet men simpelweg niet in dat de kern van het bedrijf aangepast moet worden om daadwerkelijk iets groens neer te zetten. Greenwashing kan daarom de eerste stap zijn naar een werkelijk maatschappelijk verantwoord bedrijf. Daarentegen bestaan er ook bedrijven die gebruik maken van greenwashing om milieutechnisch over te komen, terwijl ze weten dat ze het absoluut niet zijn. Dit zijn de echten onder hen. Dikwijls dragen deze organisaties hun maatschappelijk verantwoord gedrag breed uit met ‘wij sponsoren X’ of ‘onze producten hebben Y’.

Neem een voorbeeld aan een bedrijf dat hoog van de daken roept zich in te zetten voor plastic-recycling, maar zelf één van de grootste plastic vervuilers is ter wereld en er vervolgens ook nog eens weinig aan doet om het productieproces te verduurzamen. Dit is natuurlijk een kwalijke marketing truc, bedoeld om de consument aan zich te binden en zoveel mogelijk producten te verkopen.

GREENWASHING IN DE INTERIEURBRANCHE

Greenwashing komt voor in allerlei lagen van de samenleving voor. De interieurbranche vormt daarop geen uitzondering. Het probleem van deze schijnoplossingen is dat het voor de consument lastiger wordt om een echte duurzame keuze te maken. Maar hoe herken je een bedrijf dat je in de maling neemt? Hieronder heeft LYNN een aantal kenmerken opgesomd die je wellicht kunnen helpen om valse duurzaamheidsclaims te kunnen spotten:

 • Nadruk op een duurzame eigenschap
 • Vage beweringen
 • Geen bewijs
 • Nietszeggende keurmerken
 • Te lage prijzen
 • Vage missies- en doelen

WAAROM OPPASSEN VOOR GREENWASHING?

Onze planeet staat op dit moment voor grote uitdagingen. Als we zo verder consumeren als we nu doen, dan heeft dat grote gevolgen. Bedrijven die net doen alsof ze ‘groen’ zijn en het in feite niet zijn, vormen daarom een bedreiging voor een echte duurzame ontwikkeling. Consequenties van greenwashing voor nu en in de (nabije) toekomst, zijn onder andere:

 • Afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden
 • Klimaatverandering
 • Luchtvervuiling
 • Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Uitbuiting en schendingen van mensenrechten
 • Verdroging en verzuring van de bodem
 • Verspilling van grondstoffen en zoetwater

EERLIJKHEID DUURT HET LANGST

Gelukkig vinden we het steeds belangrijker om te kiezen voor duurzame producten en interieurmerken. En dat kan onze planeet wel gebruiken. Maar wanneer kunnen we spreken van een duurzaam interieur-item? Dat is nogal een lastige vraag om zomaar te beantwoorden. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

WANNEER IS EEN PRODUC(EN)T DUURZAAM?

Bijna alle producten hebben gevolgen – en hopelijk ook voordelen. Zelfs de stoelen van de kringloopwinkel die tweedehands zijn (met een gerecycled karakter) en waarvoor geen nieuwe grondstoffen voor nodig zijn geweest, dienen uiteindelijk nog wel bijvoorbeeld met de auto bezorgd te worden. Dus als we het hebben over duurzaamheid, is het beter om het te gebruiken als een relatieve term die de milieu-, sociale, technische en kostenaspecten van een product vergelijkt met een vorige generatie, concurrent of met een geïdealiseerde of ambitieuze basislijn of norm. Een produc(en)t is duurzaam wanneer er sprake is van de volgende onderstaande attributen:

 1. Bronnen
 2. Effecten en voordelen van de levenscyclus
 3. Gevaarlijke stoffen en risico’s
 4. Socio-economische factoren
 5. Totale eigendomskosten
 6. Totale eigendomskosten

1.BRONNEN

De materialen die in producten worden gebruikt, zijn afkomstig uit bronnen, en de manier waarop die hulpbronnen worden beheerd, behouden of beschermd, levert een belangrijke bijdrage aan het algehele duurzaamheidsprofiel van een product.

Het is belangrijk om het type hulpbron zorgvuldig te overwegen, aangezien de belangrijkste duurzaamheidskwesties kunnen variëren. Recycling van houtvezels is belangrijk, maar het beheer van de bomen, het land en de bodem om bodembescherming, herbebossing en behoud van habitats te garanderen, is van cruciaal belang. Hout is echter anders dan metalen.

Dit vereist niet alleen goede mijnbouwpraktijken, maar nog belangrijker (vanwege hun fundamentele eigenschappen) een focus op het beheer en de beschikbaarheid van de hulpbron gedurende de volledige levenscyclus om continue terugwinning, hergebruik en recycling te garanderen. Evenzo hebben kunststoffen, biomaterialen, nanodeeltjes en andere materialen hun eigen unieke duurzaamheidsoverwegingen.

Men moet zich afvragen wat de aard van de hulpbronnen is, en of de juiste duurzaamheidsaspecten worden overwogen en aangepakt bij de materiaalkeuze. Een andere belangrijke overweging hier is natuurlijk kapitaal en of we dat kapitaal te snel aantrekken of op een manier die afbreuk doet aan het vermogen van toekomstige generaties om toegang te hebben tot de hulpbron.

2.EFFECTEN EN VOORDELEN VAN DE LEVENSCYCLUS

Dit houdt doorgaans in dat een selecte groep impactcategorieën en hulpbronnenstromen over het hele productsysteem wordt gekwantificeerd. Met de komst van de ISO-normen voor levenscyclusanalyse zijn er veel gegevens, tools en processen ontwikkeld om de impact op de levenscyclus te meten.

De ervaring leert dat deze tool het beste is om wereldwijd significante effecten te begrijpen, zoals de bijdrage van het productsysteem aan klimaatverandering (door de uitstoot van broeikasgassen door het hele systeem) en gemakkelijk kwantificeerbare hulpbronnenstromen zoals de hoeveelheid hernieuwbare en niet-hernieuwbare primaire energie die in het hele systeem wordt verbruikt of de hoeveelheid geproduceerd afval.

Het is belangrijk om de levenscycluseffecten te onderzoeken, met name voor klimaatverandering, maar ook om te erkennen dat levenscyclusanalyse niet het volledige duurzaamheidsverhaal vertelt.

3.GEVAARLIJKE STOFFEN EN RISICO’S

Idealiter omvat dit de eliminatie van het gebruik van gevaarlijke stoffen in de ontwerpfase, maar momenteel bevatten veel productsystemen (bijvoorbeeld batterijen, printplaten en compacte fluorescerende lampen) gevaarlijke of potentieel gevaarlijke stoffen.

Voor deze producten is het belangrijk om te begrijpen hoe mogelijke blootstelling van werknemers of consumenten aan deze stoffen wordt beheerd en ook hoe mogelijke lozingen van deze stoffen in het milieu worden beheerd. Of gevaarlijke stoffen veilig worden teruggewonnen, staat voorop.

4.SOCIO-ECONOMISCHE FACTOREN

Deze factoren omvatten een breed scala aan problemen in de waardeketen van het product. Dit kan onder meer betrekking hebben op de behandeling van werknemers en arbeidskwesties in stroomopwaartse hulpbronnenindustrieën, een eerlijke verdeling van inkomsten en winsten met partners in de toeleveringsketen of het vermijden van het gebruik van kinderarbeid of conflictmineralen.

Het belangrijkste aspect hier is om te bepalen of de belangrijkste sociale en economische effecten en voordelen worden begrepen en of aan de juiste normen wordt voldaan. Soms zijn deze normen opgenomen in gedragscodes of ILO-normen en soms zijn ze vervat in certificeringsregelingen van derden.

Net als de gevolgen voor de levenscyclus, moeten sociaaleconomische kenmerken worden geëvalueerd over het volledige productsysteem, van de winning van hulpbronnen tot het gebruik van de productie en het volgende leven (soms het einde van de levensduur genoemd, maar die term is een verkeerde benaming).

5.TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

De kosten die in de productie zijn ingebouwd, worden vaak weggelaten uit de prijs van een product. De totale eigendomskosten zijn ongeveer de werkelijke kosten voor de koper van het bezitten van het product, waarbij rekening wordt gehouden met een uitgebreide reeks kostencategorieën zoals afvalverwijdering, productverlies, gezondheid en veiligheid van werknemers, vereisten voor beschermende uitrusting en vele andere.

Levenscycluskosten zijn hier ongeveer de werkelijke kosten van de vaak niet-geprijsde externe effecten (emissies) en gratis hulpbronnen (lucht en soms water) die het productsysteem ten goede komen, maar die in een of andere vorm een ​​kostenpost zijn voor de samenleving.

Technische prestaties hebben betrekking op het standaardtype criteria die vaak worden overwogen bij de beoordeling van een product, zoals is het geschikt voor het beoogde doel en voldoet het aan de vereiste kwaliteitsnormen.

In de context van duurzaamheid omvat technische prestatie ook circulariteit; is het product ontworpen om hergebruik, recycling en herfabricage aan te moedigen of, in het geval van biologisch materiaal, de uiteindelijke terugkeer naar de aarde? Zaken als esthetiek en veroudering kunnen ook belangrijke overwegingen zijn.

LIJST MET DUURZAME INTERIEURPRODUCTEN

Het is natuurlijk heel fijn om alle bovengenoemde informatie tot je beschikking te hebben, maar niet iedereen heeft natuurlijk altijd tijd of zin om een hele research te doen of een interieurproduct daadwerkelijk groen is. LYNN heeft het daarom iets makkelijker voor je gemaakt met wederom een top 10 lijstje van duurzame interieurproducten- en interieurbedrijven, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt:

 1. REMADE – BY GISPEN
 2. IKEA – KUNGSBACKA KITCHEN
 3. FRITZ HANSEN – N02™ RECYCLE CHAIR
 4. SIMONE POST – VLISCO RECYCLED CARPET
 5. GRAYPANTS – SCRAPLIGHTS
 6. HAY – LITTLE NOBODY CHAIR
 7. MARTEN VAN LEEUWEN – ARCHY LAMPS
 8. KRISTINE FIVE MELVAER – HEYMAT
 9. DIRK VAN DER KOOIJ – MELTING POT TABLE
 10. GREEN FURNITURE CIRCLE – WYBELT KRUK

LIJST MET DUURZAME INTERIEURBEDRIJVEN

 1. BOUTURES D’OBJETS – RECYCLED DESIGN
 2. ECO-BIRDY – DUURZAAM KINDERMEUBILAIR
 3. SUPERCYCLERS – DESIGN FURNITURE
 4. LABEL / BREED – SUSTAINABLE INTERIOR
 5. DE OUDE PLANK – GERECYCLED PARKET
 6. PURE & ORIGINAL – ECOLOGISCHE VERF
 7. SPRINKLR – DUURZAAM GROEN
 8. ZOOI – ACCESSOIRES
 9. VANPLESTIK – FURNITURE
 10. FABRIKOOS – CIRCULAR FURNITURE
 11. BRANDT KAARSEN – BIOLOGISCHE KAARSEN

TIPS VOOR INTERIEURONTWERPERS

Maak gebruik van slimme podia zoals het INSIDE/INSIDE platform. Er bestaat voor de interieurbouw nog maar weinig wet-en regelgeving rondom duurzaamheid. Toch is ‘planet proof’ inrichten momenteel de norm. Data-analyses over duurzame materialen was echter tot voor kort een tijdrovende bezigheid. De drie organisaties DGBCNIBE en Ex Interiors lanceerden daarom een geheel nieuw platform, namelijk het geweldige platform INSIDE/INSIDE.

INSIDE/INSIDE is dé onafhankelijke tool voor een duurzaam interieur. Het is het centrale online interieurplatform waar inzichtelijk wordt hoe circulairduurzaam en gezond een bepaald interieur is. Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten kunnen met behulp van dit platform eenvoudig betrouwbare data inzien en vergelijken. Je kunt er terecht voor o.a. vloeren, wanden, plafonds, plaatmateriaal, meubilair, coating, textiel en ga zo maar door.

Met de nieuwe tool van INSIDE/INSIDE kan de milieu-impact worden gemeten van het interieur. Hierdoor kan de binnenhuisarchitect zich geheel focussen op creativiteit en functionaliteit binnen zijn ontwerp; tegelijkertijd heeft het toegang tot inzicht hoe duurzaam de gemaakte keuzes zijn. INSIDE/INSIDE is een geheel nieuwe benadering en komt tegemoet aan de duurzaamheidsidealen van tegenwoordig. Dankzij het delen van kennis en door samen te werken, wordt verwacht dat dit platform een enorme versnelling geeft aan de verduurzaming van de interieurbouw.

BRONNEN

Inleidingsfoto: Pink plastic hair comb (2020) by photographer Glen Carrie, Unsplash.

CANTORCIRCULAIR: VOOR EEN GROEN KANTOOR

Het interieur gaat natuurlijk verder dan alleen onze woonkamer. Fraai en functioneel meubilair ‘au bureau‘ is immers ook onderdeel van het vak. Voor velen is het traditionele kantoorgebouw echter een doorn in het oog. Want tegenwoordig speelt niet enkel functionaliteit een rol bij de werkomgeving. Sfeer, stijl en duurzaamheid worden ook daarbij opgeteld. Om aan die vraag te voldoen, is het collectief CantorCirculair in het leven geroepen. Met maar één doel: duurzaam design meubilair voor kantooromgevingen.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

CANTOR VOOR ELK KANTOOR

Nederland is flink aan het verduurzamen. Het bedrijfsleven kan daarbij niet achterblijven. CantorCirculair heeft daarom een gat in de markt gevonden: duurzaam design meubilair voor kantooromgevingen. Maar wat maakt dit collectief dan eigenlijk zo ‘planet proof‘? Cantor onderneemt volgens richtlijnen uit het circulair interieur gedachtegoed. Daarbij is het opgezet om een brug te slaan tussen jonge duurzame ondernemers en diverse partijen op de zakelijke markt. CantorCirculair richt zich op een netwerk aan dealers, interieurarchitecten en projectinrichters met als doel op grote schaal interieurs van o.a. kantooromgevingen mooier maken voor het oog van de klant; prettiger werken voor de werknemer; en duurzamer voor ons allemaal te maken.

DIVERSITEIT & CIRCULARITEIT ALS KRACHT

Bovendien is niet alleen het kwalitatief esthetisch verantwoorde eindresultaat van belang, maar voornamelijk de circulariteit. Zo is al het meubilair van het label ontworpen en geproduceerd door diverse duurzame ondernemers vanuit de circulaire gedachte dat producten hun waarden dienen te behouden, ze vervolgens te kunnen hergebruiken met tegelijkertijd zo min mogelijk afvalproductie. Op deze manier gelooft het collectief dat grondstoffen en producten optimaal worden benut.

”Er is zoveel meer dan het standaard vergader- of werkplek meubilair.”

De kracht van CantorCirculair ligt hem vooral in de diversiteit van zijn partners. De een ziet nieuwe grondstoffen in afval en ontwikkelt producten vanuit dit gedachtegoed; de ander maakt items op zo’n manier dat ze oneindig meegaan. Cantor kijkt dan ook op verschillende manieren naar circulariteit en duurzaamheid. Maar het heeft allemaal een en hetzelfde doel; zo min mogelijk afval creëren, het besparen van zoveel mogelijk grondstoffen en gezamenlijk goed voor onze planeet en leefomgeving zorgen.

VOOR ELK ‘CANTOR’ IETS WILS

Zo worden stoelen bijvoorbeeld op een ‘Duitse degelijke’ manier geproduceerd, gemaakt van herbruikbare grondstoffen, in een energie neutrale fabriek in het bosrijke Zuid-Duitsland in samenwerking met andere lokale fabrieken waarbij alleen maar lokale bewoners werkzaam zijn. Maar er is meer dan alleen een stoel. Van circulaire tapijttegels tot modulaire wandbekleding, CantorCirculair beschikt over een ruime collectie aan designproducten voor iedere business. Bovendien bewijst het collectief dat een duurzame wereld mogelijk is zonder daarbij in te leveren op esthetisch en functioneel terrein.

BRONNEN

Foto’s: CantorCirculair.

ECO-FRIENDLY MET EEN ANTIEKE BADKAMER

Afgelopen jaar heeft het klassieke interieur een ware comeback gemaakt. Het werd dit keer wel in een ander jasje gestoken. Zo zagen we de introductie van bepaalde (ronde) vormen en een veelvuldige toepassing van ornamenten. Consumenten leerden het klassieke weer te waarderen. Sommigen werden zelfs zo overtuigd dat ook de badkamer tegenwoordig in deze stijl dient te worden gebracht. Een winkel die daar goed op in speelt is het Amsterdamse Affaire d’Eau: de historische badkamerspecialist voor antiek sanitair.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

DE BADKAMER IN EEN NOTENDOP

Vroeger douchte ‘het gewone volk‘ nauwelijks. Wassen was een ding voor de allerrijksten op aarde. Bovendien waren mensen bang om te schoon te zijn, want hoe schoner de huid des te meer ze open zouden staan voor ziekten. Een keer in de week je opfrissen in tobbe was toen de normaalste zaak van de wereld.

Gaandeweg veranderden de opvattingen over wassen zich. En in de tweede helft van de negentiende eeuw, met de komst van rioleringen in steden kregen de welgestelden Nederlanders stromend water. Later won de badkamer steeds meer aan terrein, met dank aan medische professionals en het wetenschappelijk onderzoek dat zij hiervoor uitvoerden. Het werd dan ook steeds duidelijker dat persoonlijke hygiëne juist de verspreiding van ziekten tegen gaat.

DE BADKAMER IS NOG GEEN HONDERD JAAR OUD

Door alle inspanningen van die hygiënisten kreeg de badkamer steeds meer aandacht. Daarom werd er in de eerste woningwet van 1901 opgesteld dat alle nieuwbouwwoningen moesten worden voorzien van een badruimte. Dit meestal kleine hok werd echter lange tijd nog voor andere activiteiten gebruikt in plaats van persoonlijke hygiëne. Pas in 1932 stelde de stad Amsterdam dat alle nieuw te bouwen woningen moesten beschikken over een separate ruimte om zich te wassen, voorzien van een bad of douche. Later trok de stichting Goed Wonen vanaf de jaren ’50 ten strijde, wat resulteerde in betegelden ruimten voorzien van een lavet. Ook toen bleven mensen zich wassen in de wastobbe.

Pas met de komst van de doorzonwoning en groeiende welvaart in de jaren ’70 kreeg elk nieuw huis dan eindelijk een heuse badkamer, met bad en/ of douche, een of meerdere wastafels en een toilet. Ook mocht men zich uitleven op het uitkiezen van diverse materialen, kleuren en texturen. En zo ontwikkelde de badkamer zich door tot aan nu, waar we de badkamer steeds meer als wellness gaan gebruiken naast de functie persoonlijke hygiëne.

”Uit de periode 1895 tot 1915 stammen echter de mooiste badkamerspullen”, vindt Alice Ernest van Affaire d’Eau te Amsterdam. Deze badkamers spanden de kroon in hun extravagantie. Baden op gekrulde pootjes, wasbakken met rozenprint en zachtgele toiletpotten. Niks was te gek in die periode. En dat maakt deze winkel ook zo leuk. Maar wat weten we nog meer over Affaire d’eau?

AFFAIRE D’EAU; OVERSPEL MET ANTIEKE BADSPULLEN

Oprichter Alice Ernest van Affaire d’Eau begon haar verzameling ooit met antieke baden uit een Frans hotel. Tegenwoordig is het bedrijf uitgegroeid tot de historische badkamerspecialist van Nederland. Het is de plek voor complete badkamers uit vervlogen tijden. Ook niet voor niets dat ze hun spullen ook wel ‘forgotten antiques’ noemen, antiek dat in de vergetelheid is geraakt, steeds schaarser wordt en lang niet door iedereen als echt antiek of waardevol wordt beschouwd. Maar nog leuker: hun antieke collectie is helemaal duurzaam. Maar hoe zit dat eigenlijk?

”Antiques are green.”

”Antiek sanitair is natuurlijk erg duurzaam’, aldus Ernest. ‘Ik zeg altijd antiques are green”. Want bij de aankoop van antiek weet je dat er geen nieuwe grondstoffen zijn aangeboord of materialen zijn verspild. Tweedehands spullen, of in dit geval ‘antiek’, zijn vandaag de dag helemaal hot. Nu we gewend zijn aan gebruikte kleding is het tijd geworden voor tweedehands interieurs. Deze doen overigens totaal niet af aan schoonheid of kwaliteit. In een eerder artikel schreef LYNN al over de duurzaamheid van tweedehands spullen.

EEN COLLECTIE VAN WELEER

De collectie van Affaire d’Eau omvat niet alleen originele baden op leeuwenpootjes en wastafel maar ook bad- en douchekranen en voor de liefhebbers: heel veel antieke accessoires. Geweldig, is het niet? Daarbij is hun verzameling oude catalogi van grote sanitair firma’s uit het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw een bron van inspiratie. Want op basis van deze catalogi kunnen oude stukken worden gedateerd en kan het bedrijf badkamers samenstellen uit periodes van het Empire, Victoriaaanse, Art Nouveau of Art Deco.

De collectie heeft tevens een sterk wisselend karakter. Eigenlijk gaat het altijd om unieke stukken waarvan er dus geen tweede is. Zo probeert het bedrijf, ondanks het steeds zeldzamer te worden van deze antieke producten- hun collectie zo gevarieerd mogelijk te houden. Kom je er echter niet helemaal uit? Dan helpt Alice je uit de brand met een totaaladvies voor het ontwerpen van een prachtige badkamer met antieke roots. Affaire d’Eau is immers professional op het gebied van interieurontwerp voor badkamers. Het brengt oude badkamers weer terug in oorspronkelijke stijl zonder het comfort van tegenwoordig te vergeten. Kortom, Affaire d’Eau is de plek bij uitstek voor antiek sanitair.

BRONNEN

Foto’s: Fotografie Gozde Otman

Duurzame bureaustoel

DUURZAAM COMPUTEREN DOE JE IN DEZE STOEL

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de gemiddelde Nederlander ruim 4 uur per werkdag doorbrengt achter een beeldscherm. Bijna 4 op de 10 van die groep blijkt maar liefst 6 uur per dag te computeren. Om die uren enigszins vol te houden, is een ergonomische bureaustoel onmisbaar. Gelukkig heeft de Zweedse meubelfabrikant Flokk de eerste duurzame ergonomische bureaustoel op de markt gebracht, namelijk de RH New Logic.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurproduct uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

EEN STOEL MOET GOED ZITTEN

Een ergonomische bureaustoel kan nooit kwaad. Maar waar moet zo’n stoel nou eigenlijk aan voldoen? Een goede bureaustoel kenmerkt zich door diverse instelmogelijkheden voor de rugleuning, zitting en armleuningen. Deze zijn in diverse standen in de breedte en hoogte verstelbaar. Wanneer de armen te ver naar buiten of te hoog komen te liggen, heeft dit directe gevolgen voor de spierspanning in de nek, schouders en armen. Een bureaustoel moet dus gewoon goed zitten. En dit bereik je het best met een ergonomisch exemplaar.

”One thing that unites us is the need for wellbeing during long hours by the desk.”’

Het Zweedse FLOKK is het merk bij uitstek dat stoelen ontwerpt voor menselijke behoeften. De mens is namelijk niet gemaakt om iedere dag urenlang stil te zitten. Zo hebben we beweging, ondersteuning en variatie nodig voor een optimaal werkend concentratievermogen. Het doel van Flokk is dan ook om stoelen te maken zodat de consument nooit stil hoeft te zitten. Ze zijn ontworpen volgens zogeheten ‘human factors‘ waarbij de focus ligt op de behoefte van het menselijk lichaam en de consument inspireert bij optimaal prestatiegebruik.

RECYCLEN LEVERT NIET IN OP KWALITEIT

De meubelfabrikant heeft inmiddels z’n meest duurzame exemplaar tot nu toe uitgebracht: de RH New Logic, gemaakt van gerecycled aluminium, plastic en staal. De stoel is een bijgewerkte versie van de bestverkochte versie van het merk RH en is ontworpen in samenwerking met de Noorse ontwerpers Jonas Stokke en Øystein Austad.

Gerecyclede materialen vormen 61 procent van de totale massa van de bureaustoel. Van dit totaal wordt 94 procent van het gebruikte aluminium gerecycled, evenals 69 procent van het plastic en 19 procent van het staal. Flokk heeft gewerkt om het aantal componenten waaruit de stoel bestaat tot het absolute minimum te beperken, zonder in te leveren op comfort of prestaties.

Een groot voordeel van de RH logic is dat elk van de onderdelen is ontworpen om eenvoudig te worden gedemonteerd. Dit omvat een gepatenteerde bevestigingstechniek voor bekleding dat lijm of oplosmiddelen overbodig maakt. Met andere woorden: elk onderdeel van de New RH Logic is vervangbaar. Bovendien kan voor 94 procent aan gebruikt materiaal aan het einde van z’n levensduur worden gerecycled; en wordt de stoel geleverd met een garantie van 10 jaar – allemaal tekenen van een duurzaam product.

Puurkurk

EEN NATUURLIJK HUIS MET PUURKURK

Ben jij ook al zo gek op het gebruik van natuurlijke materialen in huis? Naast hout, sisal en bamboe zien we ook een toenemende populariteit van kurk. Kurk heeft niet alleen een fijne uitstraling, ook is het duurzaam en ecologisch verantwoord. Het bedrijf PuurKurk heeft zich daarom gespecialiseerd in, je raadt het al: kurk voor alle toepassingen rondom het interieur.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

WOONGENOT MET PUURKURK

De jaren zeventig en tachtig zijn helemaal terug van weggeweest! Niet alleen hebben we een comeback gezien van prachtige terracotta kleuren. Ook maakten we afgelopen jaar kennis met een oude bekende: kurk. En nee, het is al lang niet meer oubollig. Maar zeker stijlvol en nog belangrijker: duurzamer dan de meeste materialen ter wereld. Niet zo gek dus dat PuurKurk er een heel bedrijf van op heeft gezet.

Ben je opgegroeid in de jaren ’70 of ’80 dan kon je uiteraard niet om kurk heen. Zo lag het hoogstwaarschijnlijk bij je ouders op de vloer; waren de wanden er mee bekleed of zelfs het plafond. Bij sommigen werd het zo erg dat zelfs de onderzetters van kurk waren. Vrees niet. Want PuurKurk is een bedrijf dat van kurk weer een hoogstaand materiaal maakt en op stijlvolle manieren toepast.

Het label wenst van kurk een tijdloos en populair materiaal te maken. Het verdient immers een beter plekje in ons hart. Zo wilt het kurk ontdoen van z’n stoffige imago en de consument opnieuw kennis te laten maken met het product. Dit doen ze door het aanbieden van een uiteenlopende collectie van dit groene natuurproduct met unieke eigenschappen zowel qua looks als comfort. Zo bestaat het assortiment van PuurKurk uit o.a. uiteenlopende kurkvloeren en kurkwanden. Maar naast de verkoop van kurk, realiseert het bedrijf ook complete interieurprojecten van kurk. Is dat niet geweldig?

DE KURK IS VAN DE FLES

Kurk is een elastisch, licht materiaal dat wordt gemaakt van de schors van de kurkeik. Goed nieuws voor de natuurliefhebbers onder ons: bomen worden bij dit proces niet gekapt! Ze worden enkel om de negen jaar ‘geschild’. Hierdoor leven de kurkeiken ook nog eens langer. Zogeheten kurkeiken worden maar liefst tweehonderd jaar oud. Maar dat is nog niet alles, want kurk heeft nog veel meer duurzame eigenschappen.

”Consumenten zoeken steeds vaker naar ecologische oplossingen bij de inrichting van hun huis.”

Misschien twijfel je nog een beetje over kurk als materiaal. Maar geloof me, kurk is echt geweldig! Niet alleen is het een natuurproduct, ook is kurk biologisch afbreekbaarmilieuvriendelijk en multi-inzetbaar. Bovendien is het eenvoudig recycleerbaar. Kurk verdient daarom een plekje in de spetterende spotlights. Hieronder vind je de complete kwaliteitschecklist van dit product:

 • Anti-allergisch
 • Anti-statisch
 • Geluiddempend
 • 100% natuurlijk
 • Onderhoudsvriendelijk en voor vloeren en wanden ook warmte isolerend
 • Veerkrachtig
 • Vegan
 • Recyclebaar
 • Water afstotend

Maar waarvoor kun je kurk allemaal gebruiken? Kurk wordt in de eerste plaats veel gebruikt als vloerbekleding. Daarnaast zien we veelvuldig gebruik van kurk als wandbekleding. Ten derde kun je natuurlijk ook je plafond bekleden met dit materiaal. Als laatste zien we het terug in vooral meubilair, accessoires en zelfs verlichting. Kortom, de beste plek waar je kurk kunt shoppen is PuurKurk.

BRONNEN

Foto’s: 1; Project van PuurKurk, 2; samples van Puurkurk.

MODULAIR ZITTEN MET MODUPLUS SOFA’S

Circulariteit wint aan populariteit. Nederland gebruikt 20 procent minder materiaal dan in 2000, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook is er sprake van toename van activiteiten gericht op reparatie en hergebruik van producten en materialen. Dit duidt op een toenemende aandacht voor de circulaire economie. In de interieurbranche is het label Moduplus het grote voorbeeld. Sit back & relax.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

EEN PLUS VOOR HET INTERIEUR

Duurzaam interieur design ligt de ontwerpers van Moduplus aan het hart, logisch dat vanuit die visie een circulair zitsysteem is ontstaan. Dankzij een simpele abonnementsvorm, onder het mom van ‘zitten-als-service’, worden gebruikte materialen ‘geupcycled‘ in nieuwe banken. Zo behouden grondstoffen hun waarde en tegelijkertijd vechten we tegen afval en verspilling. Belangrijk feit is dat het label ondertussen is opgenomen in de bibliotheek van het INSIDE/INSIDE platform waar LYNN eerder over schreef.

DESIGN MET EEN GROEN HART

Maar hoe gaat dat precies in z’n werk? Nou, simpel. In de ontwerpfase is al nagedacht over reparatie en hergebruik in de zogeheten: ‘design to re-use and repair’. Moduplus is ontwikkeld met duurzaamheid als uitgangspunt door middel van een modulair zitsysteem met dus de focus op hergebruik. Moduplus sofa’s zijn bijvoorbeeld gemaakt uit een verwisselbare hoes zodat bekleding gemakkelijk te reinigen of te vervangen valt. Door de speciale opbouw in lagen kunnen alle gebruikte materialen worden vervangen of gerecycled aan het einde van hun levensduur.

Het Moduplus- ontwerp bestaat simpelweg uit een zitting en een leuning. Maar met juist die twee elementen heb je alles wat nodig is om een ruimte in te richten. Moeiteloos maak je een stoel, een bank, een hoekbank, een lounge set, daybed, ziteiland of een andere gewenste vorm. De losse elementen zijn eenvoudig te verbinden met metalen beugels- zonder dat hier gereedschap voor nodig is.

NIET TE MIN

Met het ‘zitten-als-service’ betaalt de klant per zitplek. In dit geval neemt het label alle elementen terug aan het einde van z’n gebruiksduur. De Moduplus sofa’s zijn extreem licht van gewicht en gemakkelijk te verplaatsen. Hierdoor liggen de productie en transportkosten veel lager. Bovendien is het systeem dankzij z’n minimalistische basisontwerp niet gevoelig voor trends. Daarnaast is de sofa altijd aan te passen door z’n verwisselbare stoffering. Maar er is nog meer: de zogeheten ‘attachments‘ fungeren bijvoorbeeld als diverse (tussen)tafels voor tijdschriften, het nuttigen van drankjes of het gebruik van laptops.

”Innovatief, eindeloos hergebruik en tijdloos”

Het voordeel van zo’n Moduplus bank is dat het op lange termijn zeker goedkoper is. Daarnaast is duurzaamheid ook een belangrijke beweegreden voor de consument om over te stappen op een dergelijk abonnement. Nog een pluspunt is de flexibiliteit dat het zitsysteem met zich meebrengt: je wisselt eenvoudig en goedkoper van indeling en woonruimte. Ook kun je nog net zo vaak van bank wisselen als je maar wilt, zolang je hem maar weer inlevert. Daarmee maakt het servicemodel direct een einde aan keuzestress.

MODUPLUS COLLECTIE

Architectenbureau Ex Interiors heeft, in nauwe samenwerking met Moduplus, de unieke &EX collectie zitelementen ontwikkeld. De zitelementen bestaan uit een zitting, rugleuning en losse kussens en zijn op diverse manieren samen te stellen tot grotere zitelementen met een combinatie van dessins.

De &Ex collectie zitelementen biedt acht verschillende dessins in 4 verschillende kleurgroepen: Indigo, Carmine, Leaf en Stone. Of de combinatie van kleuren en dessins kalm en rustgevend zijn of juist levendig en kleurrijk, de &Ex collectie helpt om een warme en unieke omgeving te creëren, die inspireert!

EEN SUCCESVOL INTERIEUR VOOROP

Voor projecten creëert het merk speciale oplossingen en producten. Het Moduplus zitsysteem is dan ook te vinden op diverse locaties in binnen- en buitenland: van huiskamers, kantoren, wachtruimtes, musea, beurzen, evenementen tot buitenterrassen. Dit systeem is daarom hét antwoord op de groeiende behoefte aan duurzaam en flexibel meubilair; het meest duurzame zitmeubel op de markt. Waarom zou je jezelf dan ook beperken tot één stijl voor de zithoek wanneer je verschillende formaties kunt uitproberen? Kortom, met een sofa van Moduplus houd je alle opties open voor een succesvol interieur.

BRONNEN

Inleidingsfoto: &EX collectie by Moduplus

TE GEKKE TEGELS VAN GERECYCLED PAPIER

Wist je dat de huidige coronacrisis voor nog meer huishoudelijk afval heeft gezorgd? De online koopwoede is een grote oorzaak van papier en karton-tsunami bij afvalbedrijven. Gelukkig verkopen sommige gemeenten papier en/ of karton als grondstof aan bijvoorbeeld bedrijven zoals het nieuwe PAPERTILE. Dit fantastische initiatief maakt namelijk wandbekleding uit 100 procent gerecycled papier.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

PAPIER – WAT JE NIET WIST

In Europa, wordt er gemiddeld 1 kilo per persoon per dag verspild aan papier; ook al wordt 70 procent ervan gerecycled, belandt nog steeds een groot deel op de stortplaats. Papier kan namelijk maar tot 6 keer gerecycled worden. Daarna worden de vezels te kort om nog verder te verwerken. Desalniettemin zijn veel papiersoorten niet recycleerbaar, omdat ze vervuild of vermengd zijn met andere materialen zoals inkt, bindmiddelen of andere materialen die in het papier aanwezig zijn.

Er belandt dus nog altijd een grote hoeveelheid papierafval rechtstreeks op de stortplaats. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die kunnen toveren met afvalmateriaal. Zo ook het in Montreal gevestigde bedrijf PaperTile dat wandbekleding ontwerpt en vervaardigt dat gemaakt is van 100 procent gerecycled papier. Het begon eigenlijk als een materiaalonderzoek onder leiding van Jasna SoKolovic en Noel O’Connell oprichters van Dear Human, een duurzaam en elegant label, dat uiteindelijk leidde naar het succesverhaal van PaperTile: een bedrijf dat innovatieve en originele producten biedt voor stedelijke interieurs.

NIEUW ECO-MATERIAAL

De befaamde tegels van de PaperTile worden vervaardigd met uitsluitend post-consumentenpapier dat is ingezameld bij lokale bedrijven. Het maken van deze tegels is een interessant proces waarbij gebruikt wordt gemaakt van een combinatie van zelf ontworpen apparatuur en nieuwe technologieën. Het mooie aan dit product is dat de productie van deze tegels een minimale impact op het milieu vereist. Sindsdien is het label opgenomen in tal van materiaalbibliotheken over de hele wereld als nieuw eco-materiaal.

”Our tiles are made and printed by hand, which can be seen on close inspection of the details of each piece—a colour fragment here or a word there. No one tile is the same!”

Eenmaal gedroogd zijn de tegels zo hard als karton, licht als kurk en kunnen ze worden bedrukt of geverfd als normaal papier. Papieren tegels zijn verkrijgbaar in een gradatie van natuurlijk naar gebleekt papier, evenals tegels die in een reeks kleuren geverfd zijn met natuurlijke stempels en pigmenten. De papiereigenschappen zorgen voor eindeloze afdrukopties met afbeeldingen en patronen.

In het kort, hanteert het label dus de volgende processen:

 1. Verzamelen
 2. Sorteren
 3. Versnipperen
 4. Pulp
 5. Creatie
 6. Herhaling

Papertile is ook de plek bij uitstek voor op maat gemaakte kunstwanden die functioneren als akoestische panelen. Ook werken ze graag in opdracht voor exclusieve opdrachtgevers met een vraag naar aangepaste afbeeldingen en kleuren. Kortom, ‘gerecyclede papiertegels’ zijn een fantastisch decoratieve toevoeging voor ieder interieur. LYNN is er al weg van, jij ook?

BRONNEN

Inleidingsfoto: FREE FORM BY PAPERTILE

Duurzaam verfsoort Raw Paints

DUURZAME VERFPOEDER VAN HOLLANDSE BODEM

Nog niet zo lang geleden ontwikkelden Willemijn Wortelboer en haar man het merk RAW Paints: een schone productlijn dat verf vanaf nu een stuk duurzamer gaat maken. Het ontwerpersduo belandde alleen al daarom op de eerste plaats in het klimaatthema van de Accenture Innovation Awards in 2018. Reden genoeg voor LYNN om dit merk eens te gaan introduceren.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

REVOLUTIONAIRE GROENE VERF

De inhoud van een normaal blik verf bevat tot maximaal 60% uit water. Dat is behoorlijk veel. Als je dit weglaat en het water pas toevoegt als er werkelijk geschilderd wordt, is er veel minder nodig om het te vervoeren. Bovendien heb je nooit meer last van halfvolle blikken die in je garage staan. Kortom, RAW Paints is makkelijker en milieuvriendelijker dan de meest doorgaande fabrikanten van verfproducten.

Maar wat houdt RAW PAINTS eigenlijk nog meer in? RAW Paints is een verf producent van minerale verf in poedervorm in maar liefst 40 kleuren, voor zowel binnen- als buitenmuren. De verf heeft een aantal eigenschappen die het zeker waard zijn om te melden, waaronder:

 • De verf is zeer gebruiks- en milieuvriendelijk
 • Het bevat geen grondstoffen die resulteren in afvalstoffen (circulair gedachtegoed);
 • Het bevat geen pesticides
 • Het bevat geen oplossingsmiddelen;
 • Het bevat geen conserveringsmiddelen;
 • Het bladdert niet af;
 • Het werkt perfect op vochtige oppervlakken

VAN VERFPOEDER NAAR VERF

Het enige wat je hoeft te doen is wat water toevoegen en verven maar! De verf werkt tevens perfect op vochtige oppervlakken, zoals kelders vanwege de speciale minerale samenstelling. Hierdoor hecht het makkelijker aan een oppervlak en ontstaat er een solide coating die niet loslaat.

”Laat innovatie en samenwerking leidend zijn: schakel over op een purpose driven ipv money driven economie, voor het welzijn van de mens, de planeet en nu ook de economie.”

Tegenwoordig bestaat de productlijn van RAW PAINTS uit een paar producten voor het schilderen van of binnen- of buitenshuis. Zo is de RWP100 met toevoeging van water voor normale muren; de RWP028 met toevoeging van PLUS voor vochtige muren of ruimtes; en de ROOFTOPCOAT voor het schilderen van uw dak om deze koeler te houden en een langere levensduur te geven. De befaamde OMBREWALL interieurlijn is te koop via OMBREWALL.

EEN SUCCESVERHAAL IN DUURZAAMHEID

RAW Paints is ontstaan door de idealistische instelling van de partners; beiden wilden immers iets verkopen waar ze echt voor de volle honderd procent achterstaan. Voordat het product op de markt belandde, is het daarom veelvuldig getest: zo’n twintigtal projecten in Zandvoort e.o. van buitengevels van huizen aan de Boulevard tot vochtige kelders. Door vooral veel positieve mond-tot-mondreclame is het uiteindelijk geresulteerd in een eindproduct dat op dit moment de gehele markt verovert!

BRONNEN

Inleidingsfoto: RAW PAINTS

Pamono Vintage Interior

PAMONO VINTAGE DESIGN VOOR UNIEK INTERIEUR

Vintage. We willen tegenwoordig allemaal vintage. Want, wat is er nou leuker dan een huis vol eigenaardigheden en fraaie snuisterijen? Pamono weet als geen ander wat de term vintage inhoudt. Deze unieke (online) marktplaats is gespecialiseerd in de meest onderscheidende Treasures en Eye-Catchers.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

DE WERELD VAN PAMONO

Pamono is ontstaan na de fusie van twee aparte websites, beide waren gewijd aan het vinden van onderscheidend vintage en hedendaags design. Vanaf 2015 hebben de eigenaren hun krachten gebundeld voor het go-to platform dat zich toelegt op het beste in designhandel- en cultuur. Bij Pamono zit je gebakken voor ultieme designobjecten uit onze geschiedenis. Maar dat is nog niet alles.

”Pamono allows us to access a varied, first-class catalog of products. Plus their concierge service does everything to fulfill our needs quickly, allowing for a smooth and successful purchase every time.”

Zo heeft dit bedrijf zich ook nog eens toegespitst op de verhalen achter het product. Hoewel hun verzameling vintage objecten al een goed leven hebben geleefd, komen ze er zelfs nog een paar tegemoet! Dit komt doordat producten zowel een ongeëvenaarde schoonheid als een diepe ziel bezitten. Pamono selecteert enkel alleen de beste stukken, collecties, en gidsen. Bovendien valt er elke dag iets nieuws te ontdekken.

WINKELEN BIJ PAMONO

Pamono is de ideale plek voor als je op zoek bent naar iets fris en bijzonders. Ruimten zoals woonkamers, keukens, kantoren etc. zijn een aangewezen bron voor vintage objecten die zijn samengesteld uit een internationaal scala van spraakmakende en underground galerijen, winkels, redacteuren, ambachtslieden en ontwerpers. Daarnaast zijn de professionals achter Pamono gepassioneerd door hun producten met een verhaal. Ze geloven dat het beste ontwerp meer is dan alleen functionaliteit; het is gemaakt door visionaire geesten en bekwame handen, en helpen de consument met het voltooien van een formidabel interieur.

KENNIS IS OM TE DELEN

Naast het shoppen van geweldige producten, kunnen mensen zonder geld zich er ook prima vermaken. Zo is het team van Pamono speciaal samengesteld om passie voor design met interieurliefhebbers te delen. Je kunt er terecht voor de meest interessante interviews met gevestigde en opkomende ontwerptalenten. Ook vind je er verhalen over fabrikanten, makers, musea, gallerijen, winkels en de lange geschiedenis van design. Hier ontdek je de mensen, plaatsen en dingen die het gesprek van gisteren en vandaag vormgeven.

GROEN DOEN

Maar wat maakt dit bedrijf eigenlijk zo duurzaam? Pamono is een van die shops die globaal meewerkt aan het ontstaan van een groen interieur. Dit wil zeggen dat het zich focust op de consumptie van gerecyclede producten voor onze inrichting, door middel van vintage. Dit soort artikelen worden gerecycled, upcycled en hergebruikt. Ze zijn meestal goed gemaakt en gebouwd voor een lang leven, ideaal om door te geven aan de volgende generatie in plaats van het weg te gooien.

Vintage is gewoonweg een chique woord voor tweedehands, dat meestal wordt gebruikt voor authentiek design van minimaal 30 jaar oud en meestal uit de vijftiger, zestiger, zeventiger en begin jaren tachtig stammen. Vintage is echter niet dezelfde term als retro, want bij deze laatste gaat het om design dat lijkt op artikelen uit dezelfde periode maar opnieuw zijn geproduceerd. Retro design is dus niet per se duurzaam.

Let er wel op dat je ‘vintage‘ of ‘antiek‘ shopt, want ‘contemporary‘ is niet per definitie duurzaam!

TOP 3 MOOISTE VONDSTEN

 1. Terje Ekstrom for Stokke – Norwegian Sculptural Ekstrem Chair

2. Michel Ducaroy for Ligne Roset – Blue navy Microfiber

3. Gaetano Pesce for B&B Italia – Series up 5-6 Armchairs

Niets bij Pamono is alledaags, maar er is zeker voor ieder wat wils!

BRONNEN

Inleidingsfoto: Chair, furniture, table by Nicola Bushuven

VEGGER GROENE SMART INDOOR GARDENS

ZELFVOORZIENEND MET EEN INDOOR ‘SMART GARDEN’

Wil jij ook zo graag gewassen binnenshuis kweken zonder moeite? Neem dan een kijkje bij VEGGER. Dit innovatieve bedrijf levert diensten en producten om op een lokale manier groenten te verbouwen door middel van zogeheten hydroponische systemen. Zelfvoorzienend worden is nog nooit zo makkelijk geweest! Het zou dan ook niet lang meer duren voordat we de smart indoor gardens overal om ons heen gaan zien.

Iedere week licht LYNN een nieuw interieurmerk uit in het kader van duurzaamheid. Heb jij ook interesse om in een artikel te staan? Klik dan hier voor meer informatie.

VERS VAN DICHTBIJ

De Vegger Smart Indoor Gardens zijn voedsel-productiesystemen die tot stand zijn gekomen door het samenvoegen van architectuurontwerpen en geavanceerde landbouwmethodes. Het Vegger team bestaat dan ook uit een groep jonge specialisten in architectuur, design, plantenkunde, voeding en gezondheid. Mede dankzij Vegger heeft het interieur van nu, straks een duurzame toekomst!

Vegger ontwerpt, produceert en realiseert producten voor een groen en gezond interieur. Bovendien kunnen deze helemaal aangepast worden aan de wensen van de klant en de specifieke locatie. Zo zijn er specifieke systemen voor het verbeteren van de leefomgeving in kantoren, restaurants, verzorgingstehuizen en scholen. Het kweken van water in plaats van aarde zorgt voor een schone manier van moestuinieren zodat het gebruik van pesticiden volledig uitgesloten wordt. Op deze manier kun je dus simpelweg verse kruiden en groenten in je eigen huis kweken, zonder gedoe.

HET (BINNEN)HOF VAN EDEN

De Indoor Gardens zijn verdeeld in totaal vier systemen, namelijk de Vegger groenten, – de Vegger klim op, –  de Vegger wand,- en het Vegger model 3. De Vegger groenten is speciaal in het leven geroepen om gewassen binnen te kunnen verbouwen. De Vegger klim op is er voor liefhebbers van klimplanten- en de Vegger wand is speciaal voor mensen met weinig ruimte. Het laatste model bestaat uit een schuifbaar geavanceerd hydroponisch systeem met 6 niveaus voor het eenvoudig kweken van verse gewassen met bijbehorende ondersteuning. Alle vier systemen werken via een smartphone app en zijn verstelbaar of volledig modulair. Deze futuristische tuintjes geven ons als het ware een kijkje in een mogelijke duurzame toekomst.

VERBETEREN VAN LEEFBAARHEID VAN LOCATIES

Misschien nog interessanter is dat de indoor gardens van Vegger geschikt zijn voor zogeheten ‘healing environments‘. Maar wat houdt die term precies in? ”Een healing environment is een (fysieke) omgeving die zich er op richt om het welzijn van patiënten, familie en werknemers te bevorderen en hun stress te verminderen.” Groente- en kruidenplantjes zien groeien en bloeien, de geur opsnuiven, even proeven of wat oogsten voor de avondmaaltijd is natuurlijk super fijn en bovenal erg gezond. Dankzij de toepassing van dit geweldige systeem zijn mensen nu gezonder en hebben minder medicijnen of slaapmedicatie nodig.

De tuinen zijn tevens volledig geïntegreerd in binnenhuisarchitectuur. Het zijn dus geen lelijke systemen die het interieur voorgoed verpesten. Het strakke en modulaire design van Vegger maakt de kweeksystemen dus geschikt voor ieder duurzaam maar bovenal stijlvol interieur. Bovendien kun je een paar weken op vakantie, want de tuin is immers ‘smart’ genoeg zichzelf te bewateren! Hoe leuk is dat?